Informasjonsfilm

Søknadssammendrag

Bakgrunn.
CariNor er en landsdekkende interesseorganisasjon for personer som har eller har hatt nevroendokrine tumorer, deres familier og pårørende, helsepersonell og andre med interesse for denne kreftformen. Organisasjonen er tilsluttet Kreftforeningen. Foreningen ble startet i 1997 og teller i dag 420 medlemmer fra hele landet.

Nevroendokrin kreft er en relativt sjelden kreftsykdom, som rammer anslagsvis 100 personer hvert år i Norge. Nevroendokrine tumorer oppstår i nevroendokrine celler, og kan oppstå i flere organ, som for eksempel magesekk, tynntarm, tykktarm, bukspyttkjertel og lunge. Symptomene fra nevroendokrine svulster avhenger av hvor svulsten sitter i kroppen. Livsutsiktene for pasienter med nevroendokrine svulster er generelt bedre enn for andre kreftformer, det er imidlertid stor forskjell i aggressiviteten på svulster i samme organ fra pasient til pasient. Prediagnostisk fase for personer med nevroendokrin kreft er skremmende lang. Dette medfører at mange først får diagnosen etter en god stund med svulstene i kroppen, og altfor ofte med spredning. Selv om de nevroendokrine svulstene ofte vokser langsomt, betyr dette for de fleste pasientene at de har en kronisk lignende kreft-tilstand. Dette innebærer en tydelig påvirkning i tilværelsen, ofte med svært redusert helse og livskvalitet.


Målsetting:
Hovedmålsettingen med prosjektet ?Et møte med 3 personer med en kronisk kreftsykdom ?
er å lage en informasjonsfilm om det å leve med nevroendokrin kreft.

Målsetningen med filmen er å gjennom å fortelle om alle faser ved sykdommen gjennom å fortelle om pasientenes historier. Det vi berøre temer som symptomer, diagnostisering, behandling, senskader og kommunikasjon med lege.

Vi ønsker med denne filmen og oppnå å formidle håp til pasienter og dennes nærmeste gjennom de de 3 pasienthistoriene. Vi ser for oss at dette vil være et viktig informasjonsverktøy til nye pasienter og til sykehuspersonell.

Prosjektskisse

Prosjektorganisering:
Prosjektgruppen vil bestå av følgende deltakere:
Prosjektleder fra CarciNor
2 prosjektmedarbeidere fra CarciNor
1 prosjektmedarbeider fra NNSF
1 filmskaper

Denne gruppen får ansvaret for administrativ planlegging, organisere prosjektering og

av pasientfilmen, systematisering av utsendelsen samt stå som ansvarlig for etterarbeid og rapport til HR.Fremdriftsplan
November 10: Få prosjektgruppen på plass
Lage endelig kravspesifikasjon til pasientfilmen
Desember 10: Første prosjektmøte
Januar 11: Igangsetttelse av filming
April 11: Klipp og redigering
Mai 11: Ferdigstillelse og lansering
Nov. 11: Evaluering
Skrive om pasientfilmen i vårt medlemsblad ?NETverket? og
Tilretteleggelse for straming på hjemmesiden
Januar 12: Skrive sluttrapport til stiftelsen Helse og Rehabilitering.


Prosjektets betydning
Personer med nevroendokrin kreft har et stort informasjonsbehov. Det å leve med nevroendokrin kreft, med alle behandlinger og ettervirkninger av behandlinger det innebærer, betyr å leve med hverdagslige utfordringer som strekker seg utover det livet man levde før sykdommen. Det å kunne informere om NET med en egen pasientfilm er noe vi opplever er et stort behov blant medlemsmassen.

Vi erfarer fra samarbeid med andre pasientforeninger at dette tiltaket vil være et meget viktig verktøy i mange år fremover. Vi har blitt satt i kontakt med filmskaper Jacob Hultgren som har jobbet med organisasjoner og foreninger i 20 år og har lang erfaring i å formidle budskap på film. Vi tror at Hultgren vil være en meget god samarbeidspartner i å få et best mulig resultat.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0030.pdf

Sluttrapportsammendrag

Rapporten tar prosjektet i sin helhet, og beskriver alt fra bakgrunn til gjennomføring og lansering av filmen. Planene som lå til grunn opprinnelig er gjennomført i sin helhet, men det endte opp med å ta noe lenger tid enn først planlagt. Dette for å sikre kvaliteten på det endelige produktet. Resultatet er godt mottatt, og distribueres i dag aktivt via flere kanaler.

Prosjektleder/forsker

Tore Åsbu

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Informasjonsfilm
Organisasjon
CarciNor
Beløp Bevilget
2011: kr 212 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
01.04.2012
Status
Avsluttet