Rehabiliteringshelg

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Etter å ha fått en kreftdiagnose blir noen mindre aktive enn tidligere. Dette gjelder oftest de som får omfattende behandling. Mange vil oppleve at den fysiske kapasiteten er dårligere enn før eller at det er nødvendig å ta det med ro. Likevel er det fint hvis en kan være noe aktiv. Å bruke kroppen vil rette oppmerksomheten mer mot det friske og gi mulighet til å oppleve at det er flere ting en kan gjøre til tross for sykdom. Prosjektet har et rehabiliteringsperspektiv med fokus på helse, trening og kosthold. Mer læring rundt disse temaene, kan øke livskvaliteten for pasientene.

Målsetting

Hovedmålsettingen med prosjektet er å skape et tilbud i form av en rehabiliteringshelg for pasienter med NET-kreft og deres pårørende, med fokus på helse, trening og kosthold. Vi ønsker å bedre livskvaliteten til NET-kreftpasientene og deres pårørende.

Målgruppe

Vi ønsker å tilby 30 pasienter og pårørende som er rammet av NET-kreft en helgesamling som er spesielt tilrettelagt for denne gruppen.

Antall personer i målgruppen

60

Beskrivelse av gjennomføring

Vi ønsker å bringe folk som befinner seg i sammen situasjon sammen, slik at de kan tilføres ny kunnskap samtidig som de deler sine erfaringer. Likepersonprinsipper er på denne måten tilstede. Vi ønsker å skape et tilbud i form av en rehabiliteringshelg . Det langsiktige målet er å bedre livskvaliteten til NET – kreftpasienter og deres pårørende, og å gjøre deltagerne bedre i stand til å takle hverdagene med sykdommen. Det er prosjektgruppen med tre frivillige og en fagperson, som får ansvaret med planlegging, organisering og oppsett av faglig innhold. De vil også ha ansvar for at selve rehabiliteringshelgen gjennomføres.

Fremdriftsplan

Desember 16: Prosjektgruppe på plass. Bestille hotell/sted. Januar 17: Første prosjektmøte. Forespørre fagpersonell og aktuelle foredragsholdere. Definere øvrige aktiviteter. Mars 17: Foredragsholdere/aktiviteter på plass. April 17: Invitasjoner sendes ut. Mai/Juni 17: Frist for påmelding August 17: Helgesamlingen gjennomføres. Oktober 17: Evaluering Januar 2018: Skrive sluttrapport til stiftelsen ExtraStiftelsen.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Extrastiftelsen Prosjekt 2017.pdf

Prosjektleder/forsker

Erik Hansen

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Rehabiliteringshelg
Organisasjon
CarciNor
Beløp Bevilget
2017: kr 295 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet