Rehabiliteringshelg

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Etter å ha fått en kreftdiagnose blir noen mindre aktive enn tidligere. Dette gjelder oftest de som får omfattende behandling. Mange vil oppleve at den fysiske kapasiteten er dårligere enn før eller at det er nødvendig å ta det med ro. Likevel er det fint hvis en kan være noe aktiv. Å bruke kroppen vil rette oppmerksomheten mer mot det friske og gi mulighet til å oppleve at det er flere ting en kan gjøre til tross for sykdom. Prosjektet har et rehabiliteringsperspektiv med fokus på helse, trening og kosthold. Mer læring rundt disse temaene, kan øke livskvaliteten for pasientene.

Målsetting for prosjektet

Hovedmålsettingen med prosjektet er å skape et tilbud i form av en rehabiliteringshelg for pasienter med NET-kreft og deres pårørende, med fokus på helse, trening og kosthold. Vi ønsker å bedre livskvaliteten til NET-kreftpasientene og deres pårørende.

Målgruppe

Vi ønsker å tilby 30 pasienter og pårørende som er rammet av NET-kreft en helgesamling som er spesielt tilrettelagt for denne gruppen.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

60

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Vi ønsker å bringe folk som befinner seg i sammen situasjon sammen, slik at de kan tilføres ny kunnskap samtidig som de deler sine erfaringer. Likepersonprinsipper er på denne måten tilstede. Vi ønsker å skape et tilbud i form av en rehabiliteringshelg . Det langsiktige målet er å bedre livskvaliteten til NET – kreftpasienter og deres pårørende, og å gjøre deltagerne bedre i stand til å takle hverdagene med sykdommen. Det er prosjektgruppen med tre frivillige og en fagperson, som får ansvaret med planlegging, organisering og oppsett av faglig innhold. De vil også ha ansvar for at selve rehabiliteringshelgen gjennomføres.

Fremdriftsplan for prosjektet

Desember 16: Prosjektgruppe på plass. Bestille hotell/sted. Januar 17: Første prosjektmøte. Forespørre fagpersonell og aktuelle foredragsholdere. Definere øvrige aktiviteter. Mars 17: Foredragsholdere/aktiviteter på plass. April 17: Invitasjoner sendes ut. Mai/Juni 17: Frist for påmelding August 17: Helgesamlingen gjennomføres. Oktober 17: Evaluering Januar 2018: Skrive sluttrapport til stiftelsen ExtraStiftelsen.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Hovedmålsettingen med prosjektet var å skape et tilbud i form av en rehabiliteringshelg for pasienter med NETkreft og deres pårørende, med fokus på helse, trening og kosthold. Vi ønsket å bidra til bedret livskvalitet for NET-kreftpasienter og deres pårørende, og gjøre deltagerne bedre i stand til å takle kreftsykdommen gjennom å mestre fysisk aktivitet. Målgruppen var pasienter med NET kreft ofr deres pårørende. Og bakgrunnen for prosjektet er etter å ha fått en kreftdiagnose kan noen bli mindre aktive enn tidligere. Dette gjelder oftest de som får omfattende behandling. Mange vil oppleve at den fysiske kapasiteten er dårligere enn før eller at det er nødvendig å ta det med ro. Likevel er det fint hvis en kan være noe aktiv. Å bruke kroppen retter oppmerksomheten mer mot det friske og gir mulighet til å oppleve at det er flere ting en kan gjøre til tross for sykdom.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Rehabiliteringshelgen har gitt svært gode resultater. Samtlige deltakere ville ønsket å delta på et ligende arrangement i fremtiden, og en stor andelen hadde som egne mål å fortsette med fysisk aktivitet fremover. Mange opplevde at trening og livsstil ikke hadde vært særlig i fokus i foreningen før, og satte pris på å høre fra eksperter på feltet og få konkrete tips til hvordan de komme i gang med fysisk aktivitet og ha et riktig kosthold. Samholdet som helgen ga, med mulighet for å utveksle erfaringer og oppfattelser i trgge omgivelser har bidratt til økt livskvalitet hos flere av deltakerne.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

64

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektgruppen har bestått av følgende deltagere: Prosjektleder fra CacriNor: Tore Åsbu. 3 prosjektmedarbeidere fra CarciNor: Maria Hauso, Maiken Nilsen og Mona Friberg. 1 faglig ansvarlig fra Montebello. Denne gruppen stod for den administrative planleggingen, planlegging av det faglige innholdet, materialet i brosjyrene og har også stått for denne rapporten til Extrastiftelsen. Fremdriftsplan: Januar 2017: Første prosjektmøte ble gjennomført. Aktuelt fagpersonell/ foredragsholdere ble forespurt. Mars 2017: Foredragsholdere og aktiviteter var avklart. Mai 2017: Invitasjoner ble sendt ut Juni 2016: Frist for påmelding. August 2017: Informasjon sendt ut til deltakerne. September 2017: Helgesamlingen ble gjennomført. Oktober 2017: Evaluering. Helgesamlingen ble skrevet om i medlemsbladet «NET-verket», på nettsider og på Facebook. Februar 2018: Sluttrapport til Extrastiftelsen

Resultater og resultatvurdering

Pasienter med NETkreft og deres pårørende familier tilhører en pasientgruppe som har et stort behov for informasjon og erfaringsutveksling. Det er diagnose man gjerne lever med i lang tid og for mange er den kronisk. Vår erfaring er dessverre at mange opplever at de har fått mangelfull informasjon om sin situasjon, og dette var rehabiliteringshelgen med på å rette opp. Å komme sammen med andre i samme situasjon som en selv, med muligheten for å utveksle erfaringer i trygge rammer, har vært en svært positiv opplevelse for deltakerne. Mange har opplevd at trening og kosthold ikke har vært særlig i fokus hos både foreningen og for sin egen del, og har satt pris på å bli motivert til å komme i gang både med aktivitet og med bedre kosthold.

Oppsummering og videre planer

CarciNor er meget fornøyd med prosjektet «Rehabiliteringshelg med fokus på helse og livskvalitet for NET-kreft pasienter og pårørende». Vi tar med oss erfaringene vi har gjort for å bygge videre på det i vårt arbeid, og det er allerede planlagt et lignende arrangement med egne midler. Prosjektet har fullført sitt mål om å sette sammen et helgetilbud som inkluderte trening, kostholdsveiledning og informasjon til pårørende. Vi har hatt et svært godt samarbeid med helsepersonellet på Montebellosenteret.

Prosjektleder

Erik Hansen

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Rehabiliteringshelg
Organisasjon
CarciNor
Beløp Bevilget
2017: kr 295 000
Startdato
02.01.2017
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet