Inspirasjon til RAUSHET

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Norsk Fosterhjemsforening har, blant annet gjennom Brobyggerprogrammet, etablert verktøy og metoder som skal støtte foreldre, fosterforeldre og barneverntjenester i å styrke samarbeidet dem imellom. Vi opplever økt behov for støtte og veiledning for dem som er involvert i en fosterhjemsplassering, koblet med de siste månedenes kunnskap om effektiviteten av, og mulighetene som ligger i, digitale kommunikasjonsflater gjør at vi ønsker å tilgjengeliggjøre disse verktøyene og metoden via digitale fora i forma av inspirasjonsfilmer. Slik vil vi bidra til økt mestring av fosterhjemsoppdraget.

Målsetting

Målsettingen for prosjektet vil være at flere fosterforeldre mestrer oppdraget sitt og at færre uplanlagte flyttinger av barn i fosterhjem finner sted. Dette til det beste for det enkelte barn.

Målgruppe

Barn som bor i fosterhjem, som følge av en omsorgsovertakelse eller som frivillig hjelpetiltak, er prosjektets hovedmålgruppe.

Antall personer i målgruppen

15000

Beskrivelse av gjennomføring

Oversette veletablerte brobyggerforedrag til en digital arena og nå bredt ut med verktøy og metoder som bidrar til økt mestring av fosterhjemsoppdraget. Slik vil vi styrke barnets mulighet til å få god utviklingsstøtte og omsorg fra de viktige voksne rundt ham / henne. De siste månedene har også vist viktigheten av å ha digitale ressurser tilgjengelig om fysiske samlinger skulle bli avlyst eller opprinnelige foredragsholder må melde avbud. Innhold i inspirasjonsfilmer: * Video 1 (8-10 min). Hvorfor det er viktig med et godt samarbeid mellom foreldre, fosterforeldre og barneverntjeneste og hvordan det kan styrke barnets evne til å fortelle historier om seg selv som er gode å leve med. *Video 2-8 (5-7 min). Hvordan det å utvise enkelte kjerneverdier kan bidra til utviklingsstøttende omsorg for barn i fosterhjem. *Digitalisering av Brobyggerforedrag (60 – 70 min). Foredraget skal videreformidle personlige og inspirerende historier om betydningen av samarbeid. I motsetning til de andre filmene, som vil bli ledet av skuespillere, vil disse filmene inneholde foreldre og fosterforeldre som som bidrar med brukererfaringer om det å samarbeide om et barn som bor i fosterhjem. Foredraget ledes av person med barnevernfaglig kompetanse.

Fremdriftsplan

01/2021 03/2021 Produksjon av tekst og innhold til inspirasjonsfilmene 04/2021 05/2021 Opptak og digitalisering 06/2021 07/2021 Redigering 08/2021 11/2021 Markedsføring og distribusjon 12/2021 01/2022 Sluttrapport

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport pdf.pdf

Prosjektleder/forsker

Yngve Brakstad Cappelen

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Inspirasjon til RAUSHET
Organisasjon
Norsk Fosterhjemsforening
Beløp Bevilget
2021: kr 462 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.01.2022
Status
Avsluttet