Jubileumskampanje

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

LPP ble stiftet 1. juni 1996, etter en lang prosess. På slutten av 80-tallet og begynnelse av 90- tallet, ble det dannet pårørendegrupper flere steder i landet. Nå, etter ti år, har det vært en rivende utvikling i pårørendefeltet. Mange av pionerene begynner å bli gamle, og noen har allerede falt fra. Det var derfor viktig å få dokumentert dette nybrottsarbeidet nå mens primærkildene fremdeles var tilgjengelige.

LPPs jubileumskomite har stått for prosjektplanleggingen. Prosjektet er samordnet med jubileets øvrige aktiviteter, herunder jubileumsfeiringen som fant sted på Holmenkollen Park Hotell Rica 24. september 2006. Alle LPPs fylkes- og lokallag har blitt kontaktet via brev og telefon, med forespørsel om å bidra med sitt lokallags historie til jubileumstidsskriftet. 27 av LPPs lag har kommet med bidrag, noe som sammenfaller godt med antall aktive fylkes- og lokallag. Den skriftlige forespørselen ble sendt ut sammen med en mal som skisserte ønsket omfang og oppbygning av bidraget. På tross av dette, var innsendte bidrag av svært varierende omfang og oppbygging, i tillegg til ulik språkføring som følger naturlig av at det er minst 27 ulike skribenter som har bidratt til denne delen av jubileumstidsskriftet. LPPs administrasjonssekretær, Gerd Haugen, har sammen med landsstyremedlem Aashild Andal, hatt arbeidet med å forkorte, strukturere og språkvaske bidragene til den form de har i det ferdige tidsskriftet. Tidsskriftet ble trykket i tide til jubileumsfeiringen, og har blitt distribuert i foreningen på en god måte. I tillegg har jubileumstidsskriftet blitt brukt i organisasjonens markedsføring i forbindelse med kurs og konferanser, og overfor personer og organisasjoner som har henvendt seg til LPP. Jubileumstidsskriftet har slik sett også blitt distribuert til og gjort kjent for personer innenfor det psykiske helsevern, for samarbeidende organisasjoner og andre. LPP sluttfører i disse dager et profilprogram med ny grafisk profil, og ny informasjons- og kommunikasjonsstrategi. LPPs jubileumstidsskrift vil få en naturlig plass på organisasjonens nye nettsider, og materialet vil også bli benyttet både lokalt og sentralt både i forbindelse med markedsføring og i forbindelse med internt organisasjonsarbeid.

 

Ti år har gått siden LPP ble stiftet, og vi tar nå fatt på de neste ti, med de utfordringer og muligheter organisasjonen og det psykiske helsevern vil få i fremtiden. Dette prosjektet har blant mye annet vist at entusiasmen og engasjementet for psykisk helse og for pårørendes situasjon er stort. Det lover godt for LPP i årene som kommer. Vi gleder oss til å ta fatt på nye oppgaver!

Prosjektleder/forsker

Brynjar Thorgersen

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Jubileumskampanje
Organisasjon
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Beløp Bevilget
2005: kr 50 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
01.11.2006
Status
Avsluttet