Kor i alle dager

På St.Hanshaugen seniorsenter har St.Hanskoret vært en viktig møteplass for fellesskap og mestring.

– Det er viktig å holde seg i form. Ikke bare i fysisk form, men å bruke hodet og hjernen, forteller kormedlem Ivar.

– Jeg har aldri sunget i kor. Jeg tror jeg var for sjenert, men nå har sjenansen gått over for lengst, sier Reidar.

Kvalitet og mening i hverdagen

Prosjektet fikk støtte gjennom Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre, og ble utviklet under pandemien. Prosjektleder Kristin Minde har på profesjonelt vis drevet koret og gjort tilpasninger slik at alle har noe å strekke seg etter, uavhengig av nivå og sangerfaring. Resultatet er et kor med høy kvalitet, godt oppmøte, og som er et viktig ukentlig møtested for deltakerne – både for det sosiale og for å bruke hodet og kroppen.

Samarbeidet har vært godt mellom Kirkens Bymisjon, St.Hanshaugen seniorsenter, St.Hanskoret og Zacapa som har filmet prosjektet. Gjennom filmen får seerne et innblikk i hverdagen og hvordan den kan preges av ensomhet dersom man ikke har noe å gå til. Koret er en viktig arena for å mestre noe sammen.

– Det å føle at du skal prestere noe sammen med noen, det er viktig for en pensjonist, understreker kormedlem Synnøve.

– Kor burde vært på blå resept

– Dørstokkmila kan noen dagen kjennes lang. Da er det viktig med noen som venter på deg, og som savner deg om du ikke dukker opp. Dette gjør at man skjerper seg litt ekstra, og kommer seg ut også på dager der man er trøtt eller ikke føler seg så bra, forteller et av kormedlemmene.

I 2024 vil filmen vises på NRK – en rørende og engasjerende film, som viser hverdagsliv, korsang og gode refleksjoner fra deltakernes liv og opplevelser.

–Jeg tror livet ville vært mye fattigere uten kor. Vi burde hatt det på blåresept, pleier jeg å si.

Ivar

Ensomhet blant seniorer

–Jeg har aldri tidligere i livet vært helt alene, forteller Synnøve, om tiden etter hun ble enke.

Under pandemien har prosjektgruppen vært jevnlig i kontakt med en stor gruppe eldre i bydelen som har hatt redusert fysisk og psykisk helse på grunn av sosial isolasjon og manglende tilbud. Målet med prosjektet har vært å gi et styrket tilbud til en sårbar gruppe som ble ekstra hardt rammet av smittevernrestriksjoner og isolasjon.

– Det beste i mitt liv er egentlig møter med andre mennesker, samme hvilken alder jeg har vært i. Et menneskeliv er jo kontakt med andre, sier Synnøve.

Hvis man ikke selv klarer å ta initiativ, så blir man utrolig ensom i vårt samfunn.

Synnøve

Søknadssammendrag

Bakgrunn
St. Hanshaugen seniorsenter i Oslo planlegger å gjennomføre ukentlige korøvelser og månedlig musikkafé på St. Hanshaugen seniorsenter.

Målsetninger:
1) Å tilby trygge og inspirerende korøvelser og musikkafé for eldre i nærmiljøet og nærliggende bydeler, 2) at så mange som mulig får delta, og 3) at deltagere opplever mestring og økt livskvalitet.

Målgruppe og deltakere
Eldre hjemmeboende i St. Hanshaugen bydel og nærliggende bydeler.

Metode
Korøvelser: Korøvelsene vil foregå ukentlig, der dirigent og kormedlemmer møtes og øver to timer en ettermiddag i uken. I tillegg har vi en halvtimes samtale med kaffepause. Koret jobber frem mot en konsert hvert semester, i tillegg til enkelte andre oppdrag i nærmiljøet.

Musikkafé med band der eldre fra nærmiljø er med og spiller: Her fremføres allsanger og kjente sanger, og koret er med som forsangere. Innimellom inviteres gjester fra senterets omgangsmiljø til å opptre.

Tidsplan 2021
Korøvelser fra mai – juni og september – desember
Vår-/høstkonser: juni/november
Månedlig musikkafé
Evaluering gjøres fortløpende og oppsamlet i november.

År 2022
Korøvelse ukentlig, januar – juni
Månedlig musikkafe januar – juni
Filmdokumentasjon: januar, febuar
Våkonset i mai
Release av dokumentar: så snart den er klar, tentativ dato er 15. september 2022.
Evaluering fortløpende/i juni

Forventede resultat.
At den enkelte eldre ser seg selv som en ressurs som medlem i et fellesskap der alle får alle bidra med den stemmen, eller spilleferdighetene de har. Og at man gjennom prosjektet kan utvikle seg som sanger og musiker også i eldre dager. Og at dette gir ringvirkninger i miljøet på seniorsenteret, gjennom økt engasjement og at dette er en vitamininnsprøytning etter et krevende år..

Prosjektleder

Kristin Minde

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Kor i alle dager
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 424.600
Startdato
22.04.2021