Kor i alle dager

Søknadssammendrag

Bakgrunn
St. Hanshaugen seniorsenter i Oslo planlegger å gjennomføre ukentlige korøvelser og månedlig musikkafé på St. Hanshaugen seniorsenter.

Målsetninger:
1) Å tilby trygge og inspirerende korøvelser og musikkafé for eldre i nærmiljøet og nærliggende bydeler, 2) at så mange som mulig får delta, og 3) at deltagere opplever mestring og økt livskvalitet.

Målgruppe og deltakere
Eldre hjemmeboende i St. Hanshaugen bydel og nærliggende bydeler.

Metode
Korøvelser: Korøvelsene vil foregå ukentlig, der dirigent og kormedlemmer møtes og øver to timer en ettermiddag i uken. I tillegg har vi en halvtimes samtale med kaffepause. Koret jobber frem mot en konsert hvert semester, i tillegg til enkelte andre oppdrag i nærmiljøet.

Musikkafé med band der eldre fra nærmiljø er med og spiller: Her fremføres allsanger og kjente sanger, og koret er med som forsangere. Innimellom inviteres gjester fra senterets omgangsmiljø til å opptre.

Tidsplan 2021
Korøvelser fra mai – juni og september – desember
Vår-/høstkonser: juni/november
Månedlig musikkafé
Evaluering gjøres fortløpende og oppsamlet i november.

År 2022
Korøvelse ukentlig, januar – juni
Månedlig musikkafe januar – juni
Filmdokumentasjon: januar, febuar
Våkonset i mai
Release av dokumentar: så snart den er klar, tentativ dato er 15. september 2022.
Evaluering fortløpende/i juni

Forventede resultat.
At den enkelte eldre ser seg selv som en ressurs som medlem i et fellesskap der alle får alle bidra med den stemmen, eller spilleferdighetene de har. Og at man gjennom prosjektet kan utvikle seg som sanger og musiker også i eldre dager. Og at dette gir ringvirkninger i miljøet på seniorsenteret, gjennom økt engasjement og at dette er en vitamininnsprøytning etter et krevende år..

Prosjektleder/forsker

Kristin Mine

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Kor i alle dager
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 424.600
Startdato
22.04.2021