Kor og jam i alle dager 2

Søknadssammendrag

Bakgrunn
St. Hanshaugen seniorsenter i Oslo planlegger å gjennomføre ukentlige korøvelser og månedlig musikkafé på St. Hanshaugen seniorsenter.

Målsetninger:
1) Å tilby trygge og inspirerende korøvelser og musikkafé for eldre i nærmiljøet og nærliggende bydeler, 2) at så mange som mulig får delta, og 3) at deltagere opplever mestring og økt livskvalitet.

Målgruppe og deltakere
Eldre hjemmeboende i St. Hanshaugen bydel og nærliggende bydeler.

Metode
Korøvelser: Korøvelsene vil foregå ukentlig, der dirigent og kormedlemmer møtes og øver 2 timer en ettermiddag i uken. Inkludert i øvelsen, er en halvtimes samtale med kaffepause. Koret jobber frem mot en konsert hvert semester, i tillegg til enkelte andre oppdrag i nærmiljøet.

Musikkafé med band der eldre fra nærmiljø er med og spiller: Her fremføres allsanger og kjente sanger, og koret er med som forsangere. Innimellom inviteres gjester fra senterets omgangsmiljø til å opptre.

Tidsplan 2022
Korøvelser fra august – desember (august og desember er halve måneder).
Høstkonsert: november
Innspilling av sang med koret i studio
Månedlig musikkafé fra september – desember
Evaluering gjøres fortløpende og oppsamlet i november.

År 2023
Korøvelse ukentlig, januar – juni
Månedlig musikkafe januar – juni
Filmdokumentasjon: januar, febuar
Slipp av innspilt sang i koret i medio mai måned
Vårkonsert i mai
Release av dokumentar/kortfilm: så snart den er klar, tentativ dato er 15. september 2023.
Evaluering fortløpende/i juni

Forventede resultat.
At den enkelte eldre ser seg selv som en ressurs som medlem i et fellesskap der alle får alle bidra med den stemmen, eller spilleferdighetene de har. Og at man gjennom prosjektet kan utvikle seg som sanger og musiker også i eldre dager. Og at dette gir ringvirkninger i miljøet på seniorsenteret, gjennom økt engasjement og at dette er en vitamininnsprøytning etter flere år med mindre sosiale aktiviteter og stimuli som følge av pandemien.

Prosjektleder

Kristin Minde Kråkenes

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Kor og jam i alle dager 2
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 688.000
Startdato
08.04.2022