Kor og jam i alle dager 2

Søknadssammendrag

Bakgrunn
St. Hanshaugen seniorsenter i Oslo planlegger å gjennomføre ukentlige korøvelser og månedlig musikkafé på St. Hanshaugen seniorsenter.

Målsetninger:
1) Å tilby trygge og inspirerende korøvelser og musikkafé for eldre i nærmiljøet og nærliggende bydeler, 2) at så mange som mulig får delta, og 3) at deltagere opplever mestring og økt livskvalitet.

Målgruppe og deltakere
Eldre hjemmeboende i St. Hanshaugen bydel og nærliggende bydeler.

Metode
Korøvelser: Korøvelsene vil foregå ukentlig, der dirigent og kormedlemmer møtes og øver 2 timer en ettermiddag i uken. Inkludert i øvelsen, er en halvtimes samtale med kaffepause. Koret jobber frem mot en konsert hvert semester, i tillegg til enkelte andre oppdrag i nærmiljøet.

Musikkafé med band der eldre fra nærmiljø er med og spiller: Her fremføres allsanger og kjente sanger, og koret er med som forsangere. Innimellom inviteres gjester fra senterets omgangsmiljø til å opptre.

Tidsplan 2022
Korøvelser fra august – desember (august og desember er halve måneder).
Høstkonsert: november
Innspilling av sang med koret i studio
Månedlig musikkafé fra september – desember
Evaluering gjøres fortløpende og oppsamlet i november.

År 2023
Korøvelse ukentlig, januar – juni
Månedlig musikkafe januar – juni
Filmdokumentasjon: januar, febuar
Slipp av innspilt sang i koret i medio mai måned
Vårkonsert i mai
Release av dokumentar/kortfilm: så snart den er klar, tentativ dato er 15. september 2023.
Evaluering fortløpende/i juni

Forventede resultat.
At den enkelte eldre ser seg selv som en ressurs som medlem i et fellesskap der alle får alle bidra med den stemmen, eller spilleferdighetene de har. Og at man gjennom prosjektet kan utvikle seg som sanger og musiker også i eldre dager. Og at dette gir ringvirkninger i miljøet på seniorsenteret, gjennom økt engasjement og at dette er en vitamininnsprøytning etter flere år med mindre sosiale aktiviteter og stimuli som følge av pandemien.

Prosjektleder/forsker

Kristin Minde Kråkenes

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Kor og jam i alle dager 2
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 688.000
Startdato
08.04.2022