Koronatiltak eldre og ensomme eldre gjennom mørketida

Søknadssammendrag

Prosjektperioden gjennomføres i mørketida, fra søndag 1.november til torsdag 30, april 2021. Deltakere er primært 68 år eller eldre, men andre faste godt voksne gjester er også tenkt med i prosjektet. Metoden er «aktiv omsorg» som er at aktivitetene innbyr til deltakelse og brukermedvirkning, – at deltakerne i prosjektet føler seg gladere og mer opplagt. Målet er å styrke livskvalitet for deltakerne i i ei krevende tid hvor mangel på sollys antas å forsterke ensomhetsfølelse i en belastet «korona-tid».

Forventet resultat er at deltakerne erfarer hverdagsglede og blir lettere til sinns.

Prosjektet startet 01.11.2020 og vil pågå t.o.m. 30.04..2021, med størst intensivitet fram til 31.03.2021. Det blir gjennomført enkle «hverdagsaktiviteter» i bymisjonshuset (Kirkenes og Tromsø) der deltakerne er ønsket velkommen på daglig basis, impulsive tur ut i terrenget eller i byen, gå på en formiddagskonsert, gå på kino, arrangere afternoon-tea en søndags ettermiddag mm. Eldre deltakere som av forskjellige årsaker ikke kan eller tør gå ut av boligen sin kan vi se til eller besøke hjemme. De som helst ønsker en telefonprat av og til, kan vi ringe til. Enkelte deltakere kommer til å være mer aktive enn andre. Det viktigste er å «se» folk og la folk vite at noen bryr seg om dem. Det forventes at aktivitetene i prosjektet er høyere i Tromsø enn i Kirkenes, siden Kirkenes er mindre, bymisjonstilak der er nyoppstartet og Tromsø har større kapasitet.

Prosjektet bidrar til å innhente erfaring om målgruppen og gi inspirasjon til framtidig satsningsområde.

Alle nødvendige hensyn for å hindre koronasmitte vil bli tatt.

Prosjektleder

Ann Karina Sogge

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Koronatiltak eldre og ensomme eldre gjennom mørketida
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
06.11.2020