Kurs for telefonvakter

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Telebamsen er en kontakttelefon for barn som har problemer når voksne ruser seg

Telebamsen er en kontakttelefon for barn som har problemer når voksne ruser seg. Barna ringer inn til et gratis grønt telefonnummer – 800 30 350. Telefonvaktene går på tur mellom grupper som sitter i Oslo, Sarpsborg, Haugesund, Stavanger og Bergen. Telefonen er organisert som et lokalt tiltak, men styres av en sentral styringsgruppe oppsatt av IOGT i Norge. Denne gruppen har også fungert som styringsgruppe for dette prosjektet, og har utarbeidet opplæringsprogrammet. All innsats i dette tiltaket er basert på frivillig arbeid. Søknaden til Helse og Rehabilitering gikk ut på å arrangere et kurs for våre telefonvakter med oppfølging. Målsetning for kurset var å gjøre televaktene bedre i stand til å møte de spørsmålene barna kommer med, foruten å inspirere til videre innsats­.

 

Kurset ble holdt 27. – 28. januar på Skreia med 31 deltakere tilstede. Dette var både gamle telebamse-vakter og nye, som på denne måten ble introdusert i miljøet. På programmet sto foredrag om erfaringer med barn i rusmiljøer, rusproblematikk fra en politimanns ståsted, lokale erfaringer fra Telebamse-vaktene og om barn i hjem med rusproblemer.

 

Tilbakemeldingene fra deltakerne på kurset var svært gode. I etterkant av møtet ble så de fleste av stedene i Sør-Norge hvor det er telefonvakter besøkt av styringsgruppen. Vi mente dette var viktig for å kunne gi hver enkelt gruppe bedre oppfølging enn hva man kan gi på et felleskurs. Her ble det mulighet til å ta for seg spørsmål som var spesielle for de enkelte gruppene, og tilbudet ble også presentert for lokale IOGT-foreninger i området, for å øke kjennskapen og for å verve potensielt nye telefonvakter.

Prosjektleder/forsker

Per Janssen

Detaljer
Program
Forebygging (2000)
Prosjektnavn
Kurs for telefonvakter
Organisasjon
IOGT i Norge
Beløp Bevilget
2001: kr 80 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet