Lavere sykefravær og smertenivå hos barnehageansatte.

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

115

Fremdriftsplan

Styrerne (S), Seksjonsleder (SE), Prosjektleder (P), Terapeuter (T), Ferdigstilles (F) F:28/2: S har ansvar for å presentere og forankre prosjektet i bhg. Utstyr kjøpes inn(P) F:31/3: Behovsanalyse og kartlegging i de ulike bhg. gjennomføres og evalueres, rapporter skrives. (P&S) Tiltak for de ulike bhg. utarbeides og presenteres for styrerne og HMS gruppene (T&P&S) SE, P og S blir enige om hvordan midlene skal brukes i de ulike bhg. Kurs i riktige arbeidsstillinger gjennomføres og evalueres (T&P) Mars/April: Tiltakene i karleggingen iverksettes (S&P) F:31/10 Massasje (1-2g/mnd) gjennomføres på arbeidspl. i lunsjpausen til de ansatte: F:31/10. (T&P&S) Individuell opplæring iverksettes: Ansatte som har smerter i kroppen blir observert i måten de bruker kroppen på i arbeidet. Man ser på org. av arbeidet på avd. og tilgjengelighet og bruk av fysiske hjelpemidler. Personspesifikk opplæring vil bli gitt basert på egen helsetilstand. Hver ansatt får oppfølging hver mnd. for å avdekke evt. justeringer/tilrettelegging man trenger å gjøre underveis. Massasje for å lette på plagene vil bli tilbudt. F: 31/10 (T&P&S) Oppretting av ressurs- og treningsgrupper (beskrevet tidligere) (T&P&S) – videreføres etter endt prosjekt November: Spørreundersøkelser gjennomføres, sykefraværsstatistikk innhentes fra (S) og HR avd. F:30/11: Alle tiltakene i prosjektet analyseres og evalueres, rapport skrives (T&P&S) SE innkaller til møter med S og P i fbm. oppstart av prosjektet og kommuniserer med HR-og regnskapsavd. S fører anonym fraværsstatistikk grunnet muskel- og skjelettlidelser og har løpende kontakt med HMS- og prosjektgruppa P har budsjettstyring sammen med SE og regnskapsavd., har koordinerings- og rapporterings ansvar gjennom prosjektet og samarbeider med ryggforeningen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Lavere sykefravær og smertenivå hos barnehageansatte.
Organisasjon
Ryggforeningen i Norge
Org.ledd
Bedre Helse, Alveid
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
20.02.2023
Sluttdato
30.11.2023
Status
Under gjennomføring