LEVEstories.no

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I dag er frivillighet i LEVE rettet mot sorgstøtte, mens antall forespørsler fra personer som ønsker å arbeide frivillig og forebyggende (ikke sorgsamtaler) øker. Vi vet av erfaring og aktivitet på sosiale medier, at artikler om enkeltmenneskers historier og opplevelser er av stor betydning både for selvmordberørte og mennesker med selvmordstanker. Budskapet som appellerer er: Jeg er ikke alene om å ha det som jeg har det. LEVE ønsker derfor å etablere et nettmagasin – drevet av frivillige redaktører, skribenter og IT-teknikere – som formidler tekster av berørte ved selvmord og andre.

Målsetting

Å gi støtte til selvmordberørte og mennesker med selvmordstanker – gjennom å etablere et nettmagasin som drives av frivillige i LEVEs regi, og som publiserer støttende og forebyggende tekster skrevet av frivillige skribenter som ønsker å dele av egne opplevelser.

Målgruppe

Berørte ved selvmord og mennesker med selvmordstanker.

Antall personer i målgruppen

25000

Beskrivelse av gjennomføring

Maks 25 frivillige (20 skribenter/redaktører + 5 teknikere) skal gjennomføre to helgesamlinger i Oslo-området, for skrivetrening og opplæring. I tillegg kommer veiledet hjemmearbeid mellom samlingene, samt lanseringsarbeid. Featurejournalist (VG) og forfatter Guro Hoftun Gjestad er ansvarlig for skrivetrening. Smart Media er ansvarlig for etablering av webløsning for nettmagasin, samt teknisk IT- og publiseringsopplæring. Ved første samling (kun 20 skribenter og redaktører) gis en innføring i formidling av tekster på nett og oppstart av skrivetrening. Mellom helgesamlinger skriver deltakerne på egne tekster hjemme, med veiledning av Gjestad. Ved andre samling inkludere 5 frivillige IT-teknikere. Deltakerne forberedes på lansering av nettmagasinet, slik som gjennomgang tekster, fokus på formidlingsansvar, opplæring redaktørrollen og IT-support. «LEVEstories.no» lanseres etter siste samling. En fagressursgruppe etableres i LEVE som støttefunksjon for de frivillige, ledet av nestleder i LEVE, Kari Wille Rekdal. Rekdal er etterlatt og driver enpersonsforetaket «Retorikk, tekst og kommunikasjon», og deltar ved begge samlinger.

Fremdriftsplan

Oppstart 1.1.2017. Fra januar til april planlegges samlinger med involverte, samt utsending invitasjon. I juni holdes første helgesamling. Fra juni september foregår veiledet hjemmearbeid. I september holdes andre helgesamling. Nettmagasinet lanseres i oktober/november, i samarbeid mellom frivillige og fagkonsulenter. Nettmagasinet drives videre av frivillige, i nært samarbeid med fagressursgruppe i LEVE. Prosjektet avsluttes 31.12.17.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

LEVE – LEVEstories sluttrapport 15-5-2018.pdf

Prosjektleder/forsker

Oddrun Bøhlerengen

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
LEVEstories.no
Organisasjon
LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Beløp Bevilget
2017: kr 449 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
15.02.2018
Status
Avsluttet