Likemannsarbeid

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Norsk Fosterhjemsforening har i flere år hatt fokus på fosterforeldre med ansvar for barn med nedsatt funksjonsevne. Det å være fosterforeldre er i seg selv utfordrende. Men det å være fosterforeldre for et funksjonshemmet barn medfører tilleggsutfordringer og mange blir sittende som saksbehandlere for fosterbarna sine, fordi de opplever at byråkratiet som skulle være til hjelp, ikke er det. Noen ganger føler de heller at de blir motarbeidet.

 

Vi samlet 16. til 18. oktober 2009, en fantastisk gjeng med fosterforeldre fra hele landet, som alle hadde fosterbarn med funksjonshemming. De fikk en inspirerende innføring i hva Likemannsarbeid kan være. Resultatet ble at samtlige gikk inn for at likemannsarbeid må innføres i Norsk Fosterhjemsforening. Og ikke bare for fosterforeldre med funksjonshemmede barn, men for alle. Gjennom foredrag og felles drøftinger var det enighet om at alle fosterforeldre i større eller mindre grad har de samme utfordringene og samtlige ønsket at Norsk Fosterhjemsforening innfører likemannsarbeid, men ikke begrenser det til bare noen.

 

To fylker, et i nord og et i sør, har sagt seg villig til å være piloter for å sette likemannsarbeid ut i praksis. I Finnmark og i Buskerud vil vi nå prøve ut ulike måter å drive likemannsarbeid blant fosterforeldre på.

 

Prosjektleder/forsker

Lajla Husvik

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Likemannsarbeid
Organisasjon
Norsk Fosterhjemsforening
Beløp Bevilget
2008: kr 215 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet