Livsmestring – Ungdomsundersøkelsen 2020

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Mulighetene for arbeid med livsmestring har i svært liten grad inkludert ungdomm, og vi vil gjennom undersøkelsen bidra til at ungdoms blir en premissleverandør i utviklingen av livsmestringstilbudet. Forebyggende innsats gjennom styrking av slike ferdigheter anbefales av forskere, og Juvente ønsker å være i forkant med å løfte ungdoms egen stemme inn i denne positive utviklingen. Det foreligger ingen andre undersøkelser på hva ungdom selv mener er viktig i forhold til livsmestring.

Målsetting

• Gjennomføre spørreundersøkelsen «Ungdomsundersøkelsen», og få svar på hvilke ferdigheter ungdom selv opplever at de trenger i sin hverdag. • Gjennomføre mediekampanje om ungdommens egen stemme i livsmestringsinnsatsen, både innenfor og utenfor skolen • Utvikle en serie livsmestringskurs

Målgruppe

Barn og unge fra 13-19

Antall personer i målgruppen

2000

Beskrivelse av gjennomføring

3.3 Tiltak/Aktivitet • Spørsmålsbatteri (5 spørsmål) i Ungdomsundersøkelsen 2020 (Ipsos) • Mediekampanje basert på kampanjen, med innlegg av ungdom om medbestemmelse og kompetansebehov for framtiden • Utvikling, gjennomføring og evaluering av 3 ulike livsmestringskurs for ungdom (f.eks. håndtering av vanskelige følelser, mental styrketrening, husholdningsøkonomi e.l.), i samarbeid med eksterne kompetansepartnere (velges når resultatene av undersøkelsen foreligger) • Utvikling av kursmateriell beregnet på bruk hos eksterne samarbeidspartnere

Fremdriftsplan

– Bestille og formulere spørsmål – Gjennomføre undersøkelse – Ha mediekampanje basert på rapport – Starte utvikling basert på rapport – Ha kurs og fortsette utvikling – politisk påvirkningsarbeid

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport ungdomsundersøkelsen.pdf

Prosjektleder/forsker

Ida Braaten

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Livsmestring – Ungdomsundersøkelsen 2020
Organisasjon
Juvente
Beløp Bevilget
2020: kr 77 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring