Lysglimt

Søknadssammendrag

Til Ekstra stiftelsen

Bakgrunn for prosjektet er et ønske om samtalegrupper hvor de pårørende kan komme sammen å prate og utveksle erfaringer. Dette har blitt ytret som ønske fra medlemmene. Vi har også merket at det er et behov for dette. Vi i LPP Moss ønsker også å være en forening som skal ivareta de pårørende med støtte og oppmuntring. Det er i første rekke voksne mennesker vi har kontakt med, men vi ser gjerne at yngre mennesker også vil ta kontakt.
Vi mener at prosjektet er av vesentlig betydning for den enkelte og for foreningen som helhet. Det er en stadig økende andel mennesker som blir psykisk syke, og dette er til stor belastning for de nærmeste. Det er derfor viktig å være en synlig og aktiv pårørende forening.
Vi har tenkt å starte grupper så smått nå i år, med sammenkomst en gang i måneden. Vi vil kanskje måtte endre møtesteder litt underveis, men målsettingen er å få til et fast samlingssted til en fastsatt tid.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

lpp_lysglimt_rap2014.pdf

Prosjektleder/forsker

Svein Gurvin

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Lysglimt
Organisasjon
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Beløp Bevilget
2014: kr 12 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet