Mestringsgrupper for unge voksne

Søknadssammendrag

Blodkreftforeningen og Lymfekreftforeningen opplever at det er vanskelig å rekruttere unge voksne pasienter. Vi vet at jo yngre man er når man blir rammet av kreft desto mer utfordrende kan det være å takle sykdommen. Derfor ønsker begge foreningene å skape et forum til å møte jevnaldrende over tre helger, hvor ulike fagmiljøer involveres og hvor pasientene lærer ulike måter å tilnærme seg livet med og etter kreft sykdommen med utgangspunkt i tre spesifikke temaer (spesifisert under målsetting).
På disse samlingene kan vi samle en gruppe man tradisjonelt sett har vanskeligheter med å nå, og gi dem et tilbud, som det er behov for, men som ikke ivaretas noe annet sted. Gjennom dette prosjektet vil de få informasjon, møte andre unge i tilsvarende situasjon, delta i mestringsgrupper ledet av terapeut og bli kjent med verktøy de kan nyttiggjøre seg av for å takle sin kreftsykdom og ettervirkninger av den.
Fremdriftsplan
November 2013: Prosjektgruppe på plass. Bestille hotell/kursfasiliteter.
November 2013: Første prosjektmøte.
Møte med styringsgruppe
Desember 2013: Innlede samarbeid med foredragsholdere og øvrig aktuelle fagpersonell
Definere øvrige aktiviteter.
Desember 2013 Invitasjoner sendes ut
Februar 2014 Påmeldings – søknadsfrist
Mars 2014 Uttaksmøte – utsendelse av informasjon til deltagerne
Informere foredragsholdere.
Mai 2014 Første helgesamling gjennomføres i Trondheim, Bergen og Oslo
September 2014 Andre helgesamling gjennomføres i Trondheim, Bergen og Oslo
November 2014 Tredje helgesamling gjennomføres i Trondheim, Bergen

og Oslo
Desember 2014: Evaluering
Januar 2014 Skrive om helgesamlingen i respektive medlemsbladet i «I MARGEN» og «Knutepunktet» samt på nettsider og referat/oppsummering til deltakerne.
Januar 2015: Skrive sluttrapport til stiftelsen Extrastiftelsen.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Extrastiftelsen sluttrapport Ung Flyt NY.pdf

Prosjektleder/forsker

Hansen Tone

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Mestringsgrupper for unge voksne
Organisasjon
Blodkreftforeningen
Beløp Bevilget
2014: kr 370 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet