Mikro-ammunisjon

Søknadssammendrag

BAKGRUNN

Det er ikke så lett å måtte avbryte utenlandsstudier i ung alder, for så 16 år senere konstantere at til tross for iherdige forsøk på arbeidstrening og rehabilitering, så faller du fremdeles utenfor alle rammer pga alvorlige psykiske lidelser. Jo Sølve (alias Joe Silver) er hovedpersonen i denne fortellingen, der han sammen med sin far endelig fikk til å åpne en dør i 2007. Sammen initierte de et far-sønn tiltak, og grunnla enkeltmannsforetaket Joe Silver Communication, med driftsstøtte fra NAV. Nå er Joe Silver klar for å skrive et nytt kapitel, han vil selv åpne en dør og ønske en kollega velkommen.

FORMÅL

Vi snakker her om gleden over å kunne skape seg en stadig mer selvstendig hverdag, oppleve verdi i form av gode tilbakemeldinger, et miljø å vokse seg trygg i. Småstein for småstein. For dette er et møysommelig arbeid, som ikke hadde vært mulig uten personlig engasjement og iherdig innsats én til én. 2 mentorer står fremdeles bak Joe Silver, og vil gjøre det i mange år fremover, selv om målet er at bedriften skal drives av brukerne en gang i fremtiden.

Forretningsideen er enkel (overføre gamle videoer til DVD-format), og de første kundene har allerede kjøpt og betalt for sine tjenester. Hovedformålet er imidlertid å skape en meningsfylt hverdag med motiverende arbeidsoppgaver og mestring av samarbeid. Kort og godt å kunne hjelpe seg selv, og bety noe for andre. Denne selvhjelpsfilosofien er nå klar for en ny utfordring, vi vil ha flere med på laget.

PROSJEKTET

Gjennom psykologen til Joe Silver har vi fått en ny aktuell kandidat, men vi understreker at det er viktig å gå varsomt og forsiktig frem, da nettopp dette med grupper er en utfordring. Etter hvert ønsker vi å introdusere flere døråpnere til miljøet, og da også som hjelpere. Vi ser at her er det et grunnlag for å skape en grobunn for vekst og rehabilitering, i trygge omgivelser med realistiske krav og mål å strekke seg etter. Skal selvhjelp fungere for Joe Silver og hans kollegaer, så må det være rom for at de lærer resten av verden hva som fungerer for denne sårbare gruppen innen alvorlige psykiske lidelser.

Grunnlaget for å utvide virksomheten fra 1 til flere, er basis for dette prosjektet. Dette er mikro-ammunisjon, som det offentlige hittil ikke mener seg å ha ressurser til å satse på. Tilbudet er trygd, og et passivt liv, noe som virker meningsløst for en ressursfull ungdom med alvorlige psykiske lidelser. Ved hjelp av venner, familie og nærmiljøet er nå Jo Silver klar for å ta imot flere mennesker til sitt prosjekt, og ønske sin første kollega velkommen. Realistisk snakker vi på årsbasis kun om én deltager til med lignende lidelser som Joe Silver, men vi ønsker å introdusere flere døråpnere som selv finner selvhjelp ved å delta i prosjektet, da de selv strever med konsekvensen av utbrenthet, psykiske sammenbrudd i jobbsammenheng m.m. Ressurser og selvhjelp går hand i hand i dette arbeidet, som er et hundre prosent brukerstyrt tiltak.

MÅLSETTINGER

Døråpning for selvhjelp, slik at flere kan komme i gang med livet sitt i et inkluderende miljø med trygghet, trivsel, arbeid, mestring og selvhjelp. Gi den enkelte mulighet for å bli sett, oppleve å strekke til, erfare at det er bruk for én, for så selv å blåse liv i de indre krefter som ofte ligger der ubrukt. Siden det etter vår vurdering er ekstra mye å hente i forbindelse med den enkeltes indre krefter har vi sterkt fokus på dette i vårt arbeid.


Vi fører ukesrapporter, og kommer til å gjøre mye ut av selve rapporteringen etter endt prosjekt. Målet er at vår erfaring skal spre seg til andre og bli anerkjent som metode av det offentlige. Meningsfullt arbeid er en viktig vei til helse, og vi snakker her om unge med mange, mange produktive år foran seg.

VIDEREFØRING

Arbeidsmarkedsetaten kan hjelpe flere. Vi for vår del er betenkt over de alt for faste rammer som settes opp overfor brukere som sliter mer enn de fleste. Etter vår mening vil for faste rammer hemme deres kreativitet og arbeidsevne. Dette er spesielt viktig når en har begynt å komme på glid. De virkemidler og metoder vi har valgt som tilnærming mener vi kan bli en modell for flere tiltak som krever ekstra ressurs.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0307.pdf

Sluttrapportsammendrag

Pårørende til psykisk hardt rammede ser mange sitte ensomme i egen leilighet. De har angst for å søke kontakt med andre. Periodevis truet av psykose og innleggelse. Intelligens er intakt. I tillegg betydelig restarbeidsevne og potensiale for mer mening i arbeid og dagligliv. Mange kan hjelpes, i trygge omgivelser med tilpasset tempo. I vårt 2-årige prosjekt har vi samlet interessante erfaringer med slik tilnærming. Vi tror på små grupper med bevisst vekt på trygghet. Prosjektet har utviklet en modell. Mange pårørende vet en god del om hvor skoen trykker. For å kunne hjelpe, må en bli kjent med den andre. Tid og omtanke gir hjelp til selvhjelp. Dette er et nøkkelpunkt på vei mot mestring og større selvstendighet i arbeidet. Oppgaven er å blåse liv i indre krefter, som har ligget ubrukt i lang tid. God hjelp kan være å finne ut hva den enkelte selv og pårørende mener er mulige veier å gå. Vi som står bak tiltaket er betenkt over de alt for faste rammer i mange av dagens arbeidsmarkedstiltak (arbeidstrening, avklaring, Arbeid med bistand o l). Vi tror for faste rammer hemmer mer enn forløser arbeidsevne, mestring og kreativitet. Det er stor forskjell på å være instruktør og veileder for grupper med flere, og det å hjelpe utrygge enkeltindivider med å komme i gang med livet sitt igjen. Det er ofte det det dreier seg om for denne målgruppen. Etter vår oppfatning må bindeledd mellom NAV, arbeidslivet og psykisk helse styrkes. Vi tror vår tilnærmingsmåte gir bedre grunnlag for å nå trygghet, selvtillit og mestring. Et viktig mål i første omgang er å spre informasjon om vår gjennomprøvde modell gjennom LPP Lands-foreningen for Pårørende innen Psykisk helse med sine 33 lokalforeninger.Vi har laget virksomhetsplan for et videreutviklet tiltak LIVET VIDERE as (se vedlegg).Det søker vi nå om støtte til. Det er mange ressurssterke pårørende rundt om i landet.Vi vil utfordre dem som frivillige initiativtakere og døråpnere lokalt. De kjenner «mennesket bak diagnosen». Et annet sentralt punkt er å tenke helhet og samhandling. Vi har hatt tett kontakt med deltakernes behandler(e), andre hjelpere og støttepersoner. De tre deltakerne ble rekruttert gjennom felles psykologspesialist. En viktig ryggstøtte, når det underveis røynet på, og som kan dokumentere at tiltaket har hindret psykosegjennombrudd ved å samhandle i tide. Med døgn-pris for innleggelse på 4-6000 kr, blir den samfunnsøkonomiske besparelsen stor.

Prosjektleder/forsker

Stein Lage Strand

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Mikro-ammunisjon
Organisasjon
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Beløp Bevilget
2010: kr 200 000, 2011: kr 162 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet