Minneteppe

Søknadssammendrag

I samarbeid med LEVE vil tekstilkunstner, gallerist og etterlatt Eline Medbøe holde workshops sammen med sorggruppeledere i LEVEs 19 fylkeslag i løpet av en to-års periode. Målet med workshopene er å samle etterlatte og sammen finne en måte å utrykke de følelsene man sitter igjen med, i form av hver sin lapp til minneteppet. Hver workshop går over en helg og har plass til 6-10 deltagere. Workshopene vil inneholde alt fra foredrag om tekstilkunst og hvordan uttrykke seg tekstilt, til samtale og oppfølging av hver enkelt deltaker i arbeidet med tekstillappen. Lappene vil bli fotografert og hver deltager vil forfatte en kort tekst til sin lapp som samles i en egen bok når workshop-delen av prosjektet er over.

Etter to år med workshops skal teppet stilles ut på steder over hele landet. På utstillingsstedene vil det være tilgjengelig informasjonsmateriell om LEVE, andre aktuelle organisasjoner, hjelpetjenester og bidragsytere. Det vil trykkes en egen flyer med informasjon og boken som dokumenterer prosjektet vil være tilgjengelig. Det vil være mulighet for foredrag for skoleungdommer og helsetjeneste i lokalområdet og etterlatte kan delta med flere lapper. Slik vil teppet fortsette å vokse for hvert sted det besøker og gi folk informasjon.

En egen hjemmeside viser utviklingen av prosjektet og gjør prosjektet tilgjengelig. Nettsiden er allerede etablert, da en pilotworkshop allerede har blitt avholdt, og domenet heter www.minneteppe.no .Her ligger det informasjon om hvordan man kan gå frem for å delta, en beskrivelse av LEVE og linker til hjelpetjenester, bidragsytere og aktuelle organisasjoner. Hjemmesiden er avgjørende for å nå etterlatte som ønsker å delta, men som er forhindret fra å komme på workshops, og for å spre informasjon om prosjektet.

Det har allerede blitt avholdt en workshop i Oslo med midler fra Rådet for Psykisk Helse, og workshopen var svært vellykket.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0118.pdf

Sluttrapportsammendrag

Minneteppet er et minnesmerke utformet av etterlatte ved selvmord. Tekstilkunstner Eline Medbøe har i samarbeid med LEVE samlet etterlatte i hele landet for å delta i prosjektet.
Medbøe mistet sin mor i selvmord i 1996 og ideen til Minneteppet fikk hun med bakgrunn i ønsket om å bruke sine erfaringer til noe positivt: å gi mening til det meningsløse for seg selv og andre etterlatte.
Etter at Minneteppet mottok støtte fra Extrastiftelsen, har prosjektet vokst seg mye større enn forventet.
Minneteppet har samlet etterlatte ved selvmord over hele landet, interessen har vært meget stor, tilbakemeldingene overveldende. Prosjektet har vært med på å styrke LEVEs identitet og introdusert nye etterlatte til et nettverk.
Teppet har deltatt på en rekke utstillinger, konferanser i inn – og utland og vært godt synlig i media, både nasjonalt og lokalt. Minneteppet har vært med på å sette tema selvmord og etterlatte på dagsordenen og rørt ved mange mennesker, ikke bare etterlatte.

Det foreligger planer flere år frem i tid for videre drift av prosjektet, og håpet er å få videreført de verdifulle erfaringene fra Minneteppet i nye prosjekter som omhandler kunstutrykk og sorgbearbeiding.

Prosjektleder/forsker

Eline Medbøe

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Minneteppe
Organisasjon
LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Beløp Bevilget
2009: kr 252 000, 2010: kr 252 000, 2011: kr 225 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet