Mulighetenes gård

Søknadssammendrag

Hammerset Gård er en perle på jord,

hvor vi selv bor og har blitt beriket med 6 barn. Her lever vi i pakt med naturen og årstidene, og føler bare at overskuddet vokser for hver dag som går. Gården er så stor at vi har plass til å ta imot mennesker som kunne ha stort utbytte av å dele det vi har her, i en egen avdeling med både kjøkken og oppholdsrom når stormen rir ute på havet.

I et samfunn som blir stadig mer fragmentarisert. med splittede familier og stress som gjør mennesker syke, ser vi mer og mer den unike verdien av det vi gjennom årene har bygd opp her på Hammerset Gård.

For mennesker som har falt utenfor systemet, og samtidig er i en stabilisert situasjon i forhold til behov for psykisk behandling, ønsker vi å åpne opp gården vår for et tilbud om trening i sosiale, faglige og psykiske mestringsferdigheter.? vi trives her – det smitter
? vi har sett hvordan besøkende barn og voksne trives hos oss
? vi vet også hvor viktig det er å få oppleve denne del av livet
? vi kan tenke oss å dele arbeid, opplevelser og kunnskap med andre
? vi ønsker å samarbeide med LPP Vesterålen
? målgruppa er yrkeshemmede arbeidssøkere

Rent konkret vil vi bruke gården, og havet utenfor som ramme for en hverdag fylt med mening. Samvær og ansvar, går hånd i hånd med samtaler og fellesskap med flere som er i samme båt. En stor familie, men med noen klare mål:

? En detaljert plan for arbeidsoppgaver/aktiviteter settes opp for hver uke. Dette er avhengig av individuelle planer for deltakerne, årstid og værforhold.
? Klare personlige mål, som brukerne selv er med på å formulere, følges.
? Gjenoppbygge relasjoner og ressurser i en trygg familiestruktur.

Gården er allerede i bruk for lignende formål gjennom ASVO og NAV. Svært ofte får vi imidlertid forespørsler om å ta imot mennesker som har falt utenfor absolutt alle systemer, selv om både vi og deres pårørende ser håp for reell rehabilitering. Vi har sagt JA mer enn en gang, uten å få noe økonomisk kompensasjon for dette men det tærer på og vi ønsker mer struktur på at et slikt tilbud må satses på og være verdt mer for samfunnet enn hva vi kan strekke oss til privat.

Gjennom samarbeidet med LPP ønsker vi derfor å gi et tydelig og konkret tilbud for unge/ unge voksne mennesker som trenger å falle til ro i trygge omgivelser med nær og familiær oppfølging. Budsjettet rommer mottak av 20 personer pr år, og da vet vi av erfaring at det er umulig å sette en grense på hvor lang tid oppholdet skal vare. For noen er det snakk om år, andre noen måneder. Uansett vil de innta alle måltider sammen med oss, og delta i gjøremål på gården etter faste rammer.

Utvalget av disse 20 personene pr år kan komme direkte via LPP, eller i samarbeid med deres kontakter inn til offentlige saksbehandlere som ikke vet sin arme råd i forhold til enkeltskjebner de står rådløse ovenfor med hensyn til tilbud.

Et viktig ledd for videreføringen av dette prosjektet, er at det blir skapt oppmerksomhet og gjerne debatt om hvordan vi tar vare på mennesker som faller utenfor. OG at det nytter, slik vi ønsker å få samlet konkret bevis og resultater for. LPP Vesterålen er engasjert i dette, og vil bistå oss med å bruke de 3 årene vi søker midler for nå til en fast bevilgning fra offentlig hold.

På sikt ønsker vi oss å ta imot unge mennesker fra hele landet, da vi vet at behovet er skrikende og er overbevist om at mange kan bli reelt rehabilitert.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0162.pdf

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet «Mulighetenes gård» er drevet med utgangspunkt i Hammerset gård. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Hammerset gård og LPP Vesterålen. Gården er et småbruk som ligger på Haug, 2 km vest for Melbu, idyllisk plassert mellom fjellet og stranda. Her er et ekstra bolighus, «Emilhuset» med garderobe, kjøkken, bad og spiserom/stue som har blitt brukt i prosjektet. Målgruppa vår har vært personer med moderate og psykiske lidelser og /eller rusproblemer. Tiltaket har gitt tilrettelagt arbeidstrening med opptrening og bidratt til å avklare deltakers muligheter til å komme i arbeid, utdanning m.m. De som har vært her gjennom ASVO og NAV har vært her på dagtid, andre deltakere har vært på gården eller på båttur enten på dagtid eller ettermiddagstid. Alle har hatt et tilrettelagt tilbud. På gården er det sauer, hester, ender, høner, griser, hunder og katter. Arbeidsoppgavene på dagtid har dermed vært varierte. Vi har hatt dyrestell, foring, skogsarbeid, vedproduksjon, flisproduksjon, maskinbruk/kjøring, planteproduksjon i drivhuset, innvendig og utvendig vedlikehold, kjøkkenarbeid og matlaging, fysisk aktivitet/trening og arbeidsoppgaver som følger årstidene og dyrenes syklus. Vi har også hatt tilbud om turer i fjellet og fisketurer med båten. Vi har hatt en rekke tilbud på ettermiddagstid med treff i «Emilhuset», bålkos i fjæra, besøk og samvær med dyrene på gården og sightseeing og fiske fra båten. Vi har hatt et godt samarbeid med Psykiatritjenesten Melbu og Stokmarknes der psykiatritjenesten har fått anledning å bruke LPP sine plasser. Dette er gjennomført. Vi har hatt et godt samarbeid med NAV. Vi har hatt veiledningsmøter med VOP. Prosjektet har fulgt opp deltakere som har vært til behandling for rusproblemer, deltakere som har falt ut av normalt arbeidsliv av forskjellige grunner og andre som av psykiske grunner har problemer i hverdagen.Vi mener at prosjektet har hatt stor betydning for enkeltmennesker. Prosjektet har gitt hjelp til deltagere med å komme seg til offentlige instanser som lege, psykiater, tannlege, politi, NAV og VOP. Flere deltagere har også gitt uttrykk for at de er glade for den praktiske hjelpen til å komme seg fysisk til disse instansene. I de fleste tilfellene ville ikke deltagerne ha reist på egen hånd. Prosjektet på Hammerset gård vil fortsette med gården, båten og havet utenfor som en ramme for en meningsfylt hverdag for mennesker med psykiske problemer som har falt ut av skolegang eller arbeidsliv.

Prosjektleder/forsker

Kirsti Sogge Steimoeggen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Mulighetenes gård
Organisasjon
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Beløp Bevilget
2009: kr 535 000, 2010: kr 260 000, 2011: kr 260 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet