Musikk for alle 2018

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Med utgangspunkt i samarbeidet som ble etablert med Fagsenteret i bydel Gamle Oslo i forbindelse med Musikk for alle i 2017, et prosjekt for barn og unge med funksjonshemninger, har det blitt uttrykt et behov fra bydelen om et lignende tilbud til de barna som faller mellom flere stoler i skolen. Barn som sliter med å følge læringskravene, språket og å tilpasse seg de sosiale rammene. Fordi de ikke har en diagnose får de ikke noe musikkterapeutisk tilbud i skolen, og mange foreldre etterlyser et tilpasset fritidstilbud hvor musikken står i fokus. Dette ønsker Forandringshuset å tilby.

Målsetting

Målet er å svare på det reelle behovet og samtidig utvikle en metodikk for samarbeid kommune og frivillighet om et musikktilbud til grupperinger som har få eller ingen fritidstilbud, og sammen med bydel Gamle Oslo finne frem til en god modell som vi på sikt også ønsker å etablere i andre kommuner.

Målgruppe

Barn og unge i Oslo som sliter med læringskrav, språk og sosial samhandling og som liker musikk.

Antall personer i målgruppen

100

Beskrivelse av gjennomføring

Gjennomføring: 1. Ukentlige samlinger for deltakerne Faste grupper hver uke der barn og unge med spesielle behov får utfolde seg i ulike musikkaktiviteter sammen med musikkterapeut og frivillige. 2. Ferietilbud (vinter-, påske-, sommer- og høstferie) I feriene har man mer tid og man ønsker derfor å inkludere måltider i tillegg til det musikkterapeutiske opplegget. Samling rundt mat er en fin arena for å oppleve trygghet og tilhørighet og skape godt fellesskap blant deltakere og frivillige. Metode: “Musikk for alle” bygger på musikkterapeutiske prinsipp. Deltakerne, sammen med musikkterapeut og frivillige deltar i ulike musikkaktiviteter (bruk av instrumenter, sanseopplevelser, sang, rytmikk og samspill). Samtidig kan arbeidet også dreie mer mot det spesialpedagogiske feltet der en bruker musikken for å jobbe med mål knyttet til utvikling av språk, sosiale evner eller fysiske ferdigheter. Musikkterapi er en ressursorientert terapiform der hovedfokuset er å bruke musikk som kommunikasjon og samhandling Fokus på deltakelse,mestring, anerkjenning, glede, tilknytning, relasjon, kommunikasjon, identitet og kroppsbevissthet.. En viktig del av Musikk for alle er å integrere deltakerne i andre aktiviteter på Forandringshuset

Fremdriftsplan

2018: Jan: Rekruttering Feb: Oppstart ukentlige samlinger + vinterferieaktivitet Mars: Oppstart av månedlige samlinger for foreldre, støttekontakter og andre med tilknytning til barna April: Påskeferieaktivitet Juni: Halvårsevaluering og plan høst Aug: Rekruttering Sept: Oppstart ukentlige samlinger Okt: Høstferieaktivitet Des: Rapportering Videre: etablere lignende kommunesamarbeid og Musikk for alle på alle Forandringshus i 2019.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Musikk for alle 2018 Sluttrapport Extrastiftelsen.pdf

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Musikk for alle 2018
Organisasjon
Norges KFUK-KFUM
Beløp Bevilget
2018: kr 500 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
02.07.2019
Status
Avsluttet