Musikk for alle

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Bydel Gamle Oslo arbeider for å få barn og unge ut i aktivitet og gjerne organisert fritidsaktivitet. Bydel Gamle Oslo har vært en del av et forskningsprosjekt som gikk ut på hvordan man kunne bruke metoden Fritid Med Bistand til barn/unge/voksne med utviklingshemning. Konklusjonen var at det er behov for å tilrettelegge aktiviteter på ordinærarenaen så vel som å lage egne segregerte aktiviteter. Med utgangspunkt i denne forskningen arbeider Fritidsassistansen med organisasjoner og andre aktører som har aktiviteter for barn og unge og tok kontakt med Forandringshuset Grønland for samarbeid.

Målsetting

Målet er å gjennomføre et prøveprosjekt i 2017 og arbeide mot fast drift fra 2018. Målet er å svare på det reelle behovet, sammen med bydelen, som finnes blant barn og unge med utviklingshemning i Bydel Gamle Oslo og Oslo generelt.

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet er barn og unge med utviklingshemning som liker musikk i Oslo. Det finnes ikke noe eksisterende tilbud for målgruppen.

Antall personer i målgruppen

50

Beskrivelse av gjennomføring

”Musikk for alle” kan organiseres på to ulike måter. Enten ved å bare gjennomføre del 2 eller gjennomføre alle tre delene. Del 1: Måltid Mat skaper godt fellesskap derfor ønsker vi å starte med middag sammen med foreldre, musikkterapeut og frivillige. Her settes det en god ramme for et godt matfellesskap hvor man setter rammene for at deltakerne skal oppleve trygghet og tilhørighet. Del 2: ”Musikk for alle” ”Musikk for alle” er en samling som bygger på musikkterapeutiske prinsipp. Deltakerne skal få komme med sine ulike forutsetninger og sammen med de andre deltakerne, musikkterapeut og frivillige vil de delta i ulike musikkaktiviteter (instrumentopplæring, øvelser innenfor sang, rytmikk og samspill). Samtidig kan arbeidet også dreie mer mot det spesialpedagogiske feltet der en bruker musikken for jobbe med mål knyttet til utvikling av språk, sosiale evner eller fysisk ferdigheter. Del 3: Møteplass for foresatte, støttekontakter og lignende. Møteplass hvor foreldrene kan møtes, lære av hverandre og dele erfaringer.

Fremdriftsplan

Starten av året vil Musikkpedagog/terapeut starte metodeutvikling, samtidig starter rekruttering av deltakere og frivillige. Oppstart av grupper i februar. I juni evalueres halvåret og høsten planlegges. Starte på å finne struktur for fast drift i 2018. I august starter ny rekruttering av deltakere for oppstart i september, da i flere deler av Oslo.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Extrastiftelsen MFA sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Ingrid Elise Sigmundstad

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Musikk for alle
Organisasjon
Norges KFUK-KFUM
Beløp Bevilget
2017: kr 500 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
02.07.2018
Status
Avsluttet