Musikkstudio

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

LPP-lokallag Nesna har i sin målgruppe flere musikkinteresserte og musikere på høyt nivå

LPP-lokallag Nesna har i sin målgruppe flere musikkinteresserte og musikere på høyt nivå. Vi ville forsøke å gi disse en mulighet for å dyrke sin interesse og hjelpe de med å kunne skaffe seg et større nettverk og fikk da ideen om å lage musikkstudio. Lokallaget søkte Helse og Rehabilitering om midler til musikkutstyr og fikk tildelt kr 500.000.

 

Målgruppa, musikere utenfra og en forhandler av musikkutstyr laget ei gruppe som satte opp innkjøpsliste, innhentet pristilbud i forhold til denne og foretok innkjøpene. Deretter gikk gruppa i gang med planlegging av studiobygging. Gruppas plantegning ble presentert for fagfolk som bygde studioet i henhold til gjeldende forskrifter for lydstudio. Studioet ble formelt åpnet 1 november 05.

 

Mål 1 oppnådd: Musikkstudio. Siden da har utstyret blitt testet og justert. Vi har også gjort små supplerende innkjøp. Målgruppa er allerede i gang i studio og iveren er stor. Interessen er stor fra private som vil øve og spille inn. Nesna kommunale musikkskole vil også inn. Vi har planer om opprettelse av husband bestående av personer fra målgruppa og utenfra, som skal holde konserter lokalt og regionalt. Vi planlegger turne hvor vi presenterer vårt konsept og våre ideer og slik kunne inspirere andre til å ta fatt.

 

Mål 2: Målgruppa har fått en arena for læring.

 

Mål 3: Musikkstudioet ser ut til å kunne bli en nettverksbygger for målgruppa.

Prosjektleder/forsker

Eyvind Jentoft

Detaljer
Program
Rehabilitering (2003)
Prosjektnavn
Musikkstudio
Organisasjon
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Beløp Bevilget
2004: kr 250 000, 2005: kr 250 000
Startdato
01.08.2004
Sluttdato
01.06.2005
Status
Avsluttet