Når døden rusker i oss

Søknadssammendrag

Etterlatt er et samarbeidsprosjekt mellom organisasjonen Unge Leve og teaterkunstnerne Morten og Marianne Lorentzen. Målet er å utvikle en teaterforestilling som synliggjør livssituasjonen til etterlatte etter mennesker som tar livet sitt. Forestillingen skal formidle tanker og følelser, og ta for seg veien ut av sorgtraumet.

Den skal utvikles sammen med og spilles av en gruppe unge etterlatte, og være basert på deres opplevelser og erfaringer, både positive og negative.

Teaterproduksjonen har flere mål: Den skal vise den tunge og vonde veien gjennom disse opplevelsene, slik at andre kan ta lærdom av det. Både hvordan takle det, og hvordan man kan stille opp for mennesker som går igjennom slike opplevelser.


Prosjektets mål reflekteres i prosjektets målgruppe. Dette blir en forestilling rettet mot folk direkte berørt av tematikken, altså etterlatte etter selvmord. Samtidig er målet også å nå ut til et større publikum, som ikke er berørt av eller kjenner til tematikken, for å øke en generell bevissthet rundt denne i samfunnet. Samtidig vil et teaterstykke om et vanskelig tema åpne for dialog om generell psykisk helse. Og sette fokus på vanlige tanker og følelser unge mennesker har. Derfor mener vi at teaterstykket har et bredere nedslagsfelt enn bare selvmordsetterlatte.

Dette vil vi kunne oppnå gjennom en høy kunstnerisk kvalitet på forestillingen, samt redaksjonell omtale i presse og media.

Prosjektet ønsker å komme inn i den «Kulturelle skolesekken»

Vår 2013: Vi har etablert en arbeidsgruppe bestående av Monica Smith, Åse Svenneby Mjelva (frivillig i LEVE Oslo og Unge LEVE), samt teaterinstruktørene Morten og Marianne Lorentzen. Vi har også inngått en avtale med samtidsmusiker Knut Reiersrud om at han bidrar musikalsk til teateroppsetningen. Vi har annosert prosjektet gjennom sosiale medier og LEVEs nettverk for å lufte interessen, og har etablert kontakt med 12 unge etterlatte.
Sommeren og høsten 2013 vil gå til å etablere kontakt med flere unge etterlatte. Ungdommen som melder seg trenger også denne tiden på å forberede seg, og bearbeide, det de har erfart slik at de er klare til å stå på en scene.
Vinter 2014: Prøvene starter
Vår 2014: Oppstart forestillinger
Sommer/Høst 2014: Forestillinger fortsetter og evt turnerer med den » Kulturelle Skolesekken».

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Sørgelige greier 2014.pdf

Prosjektleder/forsker

Terese Grøm

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Når døden rusker i oss
Organisasjon
LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Beløp Bevilget
2014: kr 295 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet