Opplevelsestur Mjøsa rundt med LHL Eidsvoll

Søknadssammendrag

LHL Eidsvoll planlegger dagsutflukt med buss rundt Mjøsa 19. august-2021. Etter en lang periode med koronapandemi og smitteverntiltak trenger de eldre i Eidsvoll kommune noe å se fram til når Norge nå forsiktig åpner opp igjen. Mange av våre eldre, både medlemmer av lokallaget (hjerte- og lungesyke, slagrammede mv.) og andre eldre har vært sosialt isolert og ensomme siden mars-2020 og trenger derfor en aktivitet å glede seg til. De har savnet arenaene for møter og kontakt i regi av lokale lag/foreninger; savnet den gode samtalen med andre – det å kunne prate om løst og fast. Målet med dagsutflukten er å bidra til sosial kontakt og hyggelig samvær for målgruppen etter en lang periode med sosial isolasjon.

Vi skal ha flere stopp underveis med natur- og kulturopplevelser og god mat i fellesskap med andre: Lunsjstopp på Espa. Omvisning i urtehagen og domkirkeruinene på Domkirkeodden, Hamar. Middag på Torsætra, Skreia. Deretter Steinsjøen og den nye Farmen-gården og tilbake til Eidsvoll. Opplevelsesturen annonseres i lokalavisen og alle våre eldre medlemmer inviteres. Vi håper på nærmere 100 påmeldte. Et reiseselskap er kontaktet og stiller flere busser til disposisjon slik at vi kan overholde smittevernet. Frivillige fra lokallaget med erfaring fra denne type turopplegg vil være reiseledere.

Vi forventer at tiltaket bidrar til å bryte den sosiale isolasjonen mange sårbare eldre har levd under og fortsett opplever. Under pandemien har mange hatt få eller ingen nærkontakter og kan trenge å delta på aktiviteter sammen med andre. Etter lang tid uten slike fellesskap kan det for mange være tungt å starte opp igjen. Derfor vil et lavterskeltiltak i form av en dagsutflukt være det som gjør det mulig å overvinne «dørstokkmila» og oppsøke annen frivillig aktivitet etter hvert som samfunnet åpner opp igjen, både i vårt lokallag, men også i andre lag og foreninger.

Prosjektleder/forsker

May Brit Beck

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Opplevelsestur Mjøsa rundt med LHL Eidsvoll
Organisasjon
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
Kr 150.000
Startdato
16.06.2021