Organisasjonsbygging – pårørende

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Mange pårørende er slitne og har en hard hverdag og vi ønsker derfor å legge forholdene til rette slik at den lokale forenings

Mange pårørende er slitne og har en hard hverdag og vi ønsker derfor å legge forholdene til rette slik at den lokale foreningsvirksomheten skal ta et minimum av tid, men samtidig foregå på en måte som skaper tillit og troverdighet til lokale foreninger. Videre vil vi arbeide for at lokale styrer kan fungere som team.

 

Det første kurset hadde 25 deltakere, de fleste var enten lokallagsledere eller styremedlemmer i en lokalforening. En gunstig geografisk spredning førte til en positiv erfaringsutveksling.

 

Kurset ble gjennomført i tiden 06.09. – 08.09.02. på Scandic hotell i Stavanger. Bortsett fra to timer gruppearbeid, bygget kurset på forelesninger med tilhørende materiell. Etter forelesningene fikk kursdeltakerne utlevert kopier av lysark, skjemaer, årsrapporter og søknader. De fikk også utlevert et hefte om organisasjonsbygging som ble utarbeidet i forbindelse med prosjektet.

 

Hensikten var at alle skulle ha med seg materiell tilpasset arbeidet i eget styre.

 

Evalueringen viste klart at deltakerne var meget fornøyde både med kursinnhold, gjennomføring og opphold.

 

Under kurset ble det diskutert hvordan en skulle gjøre seg nytte av kurset i eget styre. At et styremedlem har vært på kurs vil ikke si det samme som at styret som helhet arbeider bedre. Vi inviterte alle styremedlemmer fra tre lokallag til kurs i Bergen. To av lagene tok i mot invitasjonen. Det tredje lokallaget fikk vi ikke svar fra. Dette kan tyde på at mange mindre lokallag arbeider tungt. Kurset ble avviklet på hotell Terminus i Bergen og hadde 13 deltakere.

 

Etter disse to kursene er vi kommet til at det mest effektive hadde vært kurs for samlet styre fra fredag til søndag.

 

Organisasjonen må drive med kontinuerlig organisasjonsbygging.

Prosjektleder/forsker

Tor Brandsborg

Detaljer
Program
Rehabilitering (2001)
Prosjektnavn
Organisasjonsbygging – pårørende
Organisasjon
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Beløp Bevilget
2002: kr 185 000
Startdato
10.01.2002
Sluttdato
31.10.2003
Status
Avsluttet