Pårørende som aktiv ressurs

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri ( LPP) har som sin viktigste oppgave å bidra til at pårørende til mennesker som

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri ( LPP) har som sin viktigste oppgave å bidra til at pårørende til mennesker som har en psykisk lidelse får støtte, råd og praktisk hjelp til å mestre sin hverdag. For å mestre denne utfordrende oppgaven er felleskap og samarbeid med andre pårørende fra ulike deler av Norge svært viktig. Aktive pårørende som kan være en ressurs i behandlingen, habiliteringen og rehabiliteringen av det mennesket som er bærer av en psykisk lidelse, er sentralt for å oppnå tilfriskning og tilhørighet både i familien og i nærmiljøet.

 

Prosjektet ”Pårørende som aktiv ressurs” kom i gang i 2003 og ble avsluttet samme år. Den første samlingen ble avholdt i Trondheim og pårørende fra hele landet deltok. På bakgrunn av de gode tilbakemeldingene fra deltakerne ble prosjektet søkt videreført også i 2004. Styringsgruppen ble etablert i tidlig på året og framdrift og rammer for prosjektet ble gjennom diskutert og vedtatt.

 

Det ble gjennomført en pårørende samling høsten 2004 i Bergen, hvor 26 pårørende fra hele Norge deltok. Samlingen varte fra fredag til søndag, og brukere av psykiatrien, pårørende, juridiske fagfolk og pasientombudet i psykiatri i Hordaland deltok som foredragsholdere for samlingen. Nok en samling ble gjennomført i Oslo våren og høsten 2005. Totalt har vel 90 personer deltatt i samlingene i Bergen og Oslo. Vi har valgt å planlegge samlingene også som et møtested for brukere, fagfolk og pårørende, selv om fokus og deltakere har vært pårørende.

 

Evalueringene fra deltakerne var svært positive. Og deltakerne mente at de hadde fått et stort faglig utbytte ved siden av å møte andre i samme situasjon. Deltakerne var også svært fornøyd med at fokus for samlingen hadde vært positivt, holdningsdannende og aktivt. Deltakerne opplevde at de pårørendes rolle ble satt i et større perspektiv, og hvor budskapet var aktivitet som pårørende for å motvirke apati. Fokus i samlingen var konsekvent hvordan pårørende kan fremstå som konstruktive og resurssterke medspillere i hele behandlingskjeden, samtidig som de ivaretar sin sitt eget liv og styrker dette.

 

LPP er svært glade og takknemlige for prosjektstøtten fra Helse og Rehabilitering for å gjennomføre dette prosjektet også i 2004/2005.

Prosjektleder/forsker

Esther Risstubben

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
Pårørende som aktiv ressurs
Organisasjon
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Beløp Bevilget
2004: kr 372 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
01.06.2005
Status
Avsluttet