Pårørende som aktiv ressurs

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Landsforeningen for pårørende innen Psykiatri (LPP) har som sin viktigste oppgave å bidra til at pårørende til mennesker som h

Landsforeningen for pårørende innen Psykiatri (LPP) har som sin viktigste oppgave å bidra til at pårørende til mennesker som har en psykisk lidelse får støtte, råd og praktisk hjelp til å mestre sin hverdag. For å mestre denne utfordrende oppgaven er felleskap og samarbeid med andre pårørende fra ulike deler av Norge svært viktig. Aktive pårørende som kan være en ressurs i behandlingen, habiliteringen og rehabiliteringen av det mennesket som er bærer av en psykisk lidelse, er sentralt for å oppnå tilfriskning og tilhørighet både i familien og i nærmiljøet.

 

Prosjektet ”Pårørende som aktiv ressurs” kom i gang i januar 2003 og ble avsluttet i desember samme år. Styringsgruppen ble etablert i februar og det ble avholdt et første møte hvor framdrift og rammer for prosjektet ble gjennomdiskutert og vedtatt.

 

Det ble gjennomført en pårørende samling i september 2003 i Trondheim, hvor 30 pårørende fra hele Norge deltok. Samlingen varte fra fredag til søndag, og brukere av psykiatrien, pårørende, fagfolk fra kommune og helseforetak deltok som foredragsholdere for samlingen.

 

Evalueringene fra deltakerne var svært positive. Og deltakerne mente at de hadde fått et stort faglig utbytte ved siden av å møte andre i samme situasjon. Deltakerne var også svært fornøyd med at fokus for samlingen hadde vært positivt, holdningsdannende og aktivt. Og hvor pårørendes rolle ble satt i et større perspektiv, og hvor budskapet var aktivitet som pårørende for å motvirke apati, og fokus på hvordan pårørende kan fremstå som konstruktive og resurssterke medspillere i hele behandlingskjeden.

Prosjektleder/forsker

Esther Risstubben

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
Pårørende som aktiv ressurs
Organisasjon
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Beløp Bevilget
2003: kr 200 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
01.10.2003
Status
Avsluttet