Pedagogikk til fosterbarns beste

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Fosterhjem er selve bærebjelken i barnevernet. Der bor 75% av alle plasserte barn. Disse barna har store utfordringer mht til psykisk helse og livskvalitet, og mange bærer på traumer. Reparasjon etter omsorgssvikt tar tid. Fosterforeldre er frivillige i vanlige hjem, som kan sies å utføre behandlende omsorg. I dag satses det på opplæring av ansatte på barnevernsinstitusjon. Det er høyst tilfeldig hva slags faglig veiledning og opplæring fosterforeldre får og de har et stort behov av mer kompetanse for å kunne forstå barnets adferd og behov, og gi fosterbarn gode rammer og best mulig omsorg.

Målsetting

Å bedre omsorgen og øke forståelsen for alle fosterbarns utfordringer gjennom å øke fosterforeldrenes kompetanse. Å utvikle veiledningsressurser og legge til rette for lokale informasjonsaktiviteter/kurs for fosterforeldre. Å gjøre veiledningsressursene kjent og tilgjengelig for flest mulig.

Målgruppe

12.000 fosterbarn er hovedmålgruppen og de treffes gjennom fosterforeldrene, anslagsvis 15.000-20.000. Mange andre vil også ha nytte av prosjektet.

Antall personer i målgruppen

32000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi vil utvikle et informasjons- og kompetansehevingsprogram gjennom film for å gi flere fosterforeldre adgang til lettfattelig og lett tilgjengelig kunnskap om sentrale problemstillinger mange sliter med. Filmene kobles opp mot pedagogiske, kortfattede fagtekster. Det fins i dag nærmest ingen læringsressurser/filmer på nett rettet mot fosterforeldre, som støtter dem i omsorgsoppdraget. Veiledningsressursene vil bli tilgjengelige for alle på nett. For å nå ut til alle innen fosterhjemsomsorgen vil de bli markedsført gjennom egne informasjonskanaler, sosiale medier og gjennom andre organisasjoner vi samarbeider med. Fosterforeldre og frivillige vil selv hjelpe til med å definere behov, prioritere tema, utforme informasjonen og til dels medvirke i filmene. Innleide fagpersoner med høy kompetanse på fosterbarnsomsorg vil utvikle det faglige innholdet og kvalitetssikre informasjonsmateriellet. Filmproduksjon utøves av profesjonelle. Veiledningsmateriellet vil være tilgjgengelig som et godt verktøy for fylkesforeningene når de avholder kompetansehevende samlinger for fosterforeldre. De vil også kunne benyttes i foredragsvirksomhet, deltakelse på større konferanser relatert til fosterhjemsomsorg, medlemsmøter i egen organisasjon mm.

Fremdriftsplan

Jun 2018-aug Planlegging Aug-Des Temavalg, faglig produksjon av innhold, casting Nov-Mai 2019 Filmproduksjon Vinter Forberedelse av markedsføring på nett Høst 2019 Lansering på 1-2 fagkonferanser Sep-okt Markedsføring, publisering på nettsider og sosiale medier Jan-mars 2020 Bruk av filmene i rådgivningstjenesten, møter og kurs nov 2019-Mar 2020 Gj føring av samlinger og møter av fylkesforeningen Mai 2020 Evaluering og sluttrapport

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport DAM Fosterhjemspedagogikk 4 FINAL.pdf

Prosjektleder/forsker

Suzanne Schønkopf

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Pedagogikk til fosterbarns beste
Organisasjon
Norsk Fosterhjemsforening
Beløp Bevilget
2018: kr 561 000, 2019: kr 64 000
Startdato
20.07.2018
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring