Presentasjonsbrosjyre LPP

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP) har gjennom dette prosjektet utformet en brosjyre som presenterer forening

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP) har gjennom dette prosjektet utformet en brosjyre som presenterer foreningen. Brosjyren er gir en kortfattet oversikt over hva LPP er, og hva foreningen jobber med og kan tilby sine medlemmer.

 

Det er fremdeles mye uvitenhet og fordommer i forhold til psykiske lidelser, og i forhold til hva det innebærer å være pårørende til en person som har en alvorlig psykisk lidelse. Vi har derfor eksemplifisert pårørendes erfaringer gjennom små historier og sitater, som er representative for ulike grupper av pårørende til mennesker med psykiske lidelser. LPP tror denne presentasjonsformen bidrar til å gjøre gjenkjennelsesfaktoren større for de pårørende, og at historiene skaper en nærhet til pårørendes situasjon. Dette er viktig ikke bare for de pårørende, men også for andre lesere av brosjyren, blant annet helsepersonell, personer under utdanning og beslutningstakere på ulike nivå. Prosjektet ble gjennomført i 2005. Prosjektleder har vært Inger-Synøve Haldar.

 

Brosjyren ”Til deg som er pårørende” er trykt i et opplag på 15.000 eksemplarer, og er sendt ut til alle LPPs lag for videreformidling lokalt. Brosjyren vil bli distribuert bredt til ansatte i helse-­ og sosialsektoren.

 

Brosjyren fåes gratis ved henvendelse til LPP, tlf. 23291968, eller e-post til lpp@lpp.no.

Prosjektleder/forsker

Inger-Synøve Haldar

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
Presentasjonsbrosjyre LPP
Organisasjon
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Beløp Bevilget
2004: kr 129 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet