Rehabiliteringsboka

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Pasientene får utlevert en bok når de drar fra sykehuset etter siste behandling, slik at de i ro og fred kan finne informasjon om hva de har i vente etter avsluttet behandling. Seneffekter: når inntreffer de og hvordan kan de håndtere det? Trening: når mkan man gå i gang? Kosthold: hva er viktig? Hvordan påvirkes seksualitet og et eventuelt samliv? Som pårørende kan det være vanskelig å vite hva man bør gjøre. Med et eget kapittel dedikert til pårørende får de innsikt i disse spørsmålene. Med innslag av ekte pasientstemmer gjennom hele boka, ønsker vi å gi et positivt syn på veien videre.

Målsetting

Målsetting er å sørge for at ferdig behandlede pasienter og pårørende føler en slags ivaretagelse etter at de forlater behandlingssystemet. Ved å få utdelt en bok som inneholder informasjon om hvordan livet kan bli og tips og råd til mestring av ny situasjon, kan de føle seg mindre usikre og alene.

Målgruppe

Målgruppen er de 1200 menneskene som får diagnosen lymfekreft hvert år, inkludert deres nærmeste pårørende. Vi planlegger et opplag som rekker til 3 år.

Antall personer i målgruppen

7000

Beskrivelse av gjennomføring

Det vil være egne kapitler om: 1) Rehabiliteringssteder og hva man bør tenke på ift valg 2) Informasjon om seneffekter, hvordan de utarter seg og hvordan man kan forholde seg til de 3) Veien tilbake til arbeid, med tips og råd 4) Samliv og seksualitet – Hvordan vil min partner reagere, hvordan innvirker behandling på lyst og evne, hvordan påvirkes min fertilitet 5) Tips til hvordan man kan komme i gang med enkel trening, samt 4-5 hjemmeøvelser 6) Kosthold 7) Informasjon om NAV – Tips til navigering i systemet, rettigheter og krav 8) Kommunikasjon med pårørende 9) Tips til håndtering av emosjoner og følelser 10) Stressmestring – Øvelser for å endre tankemønstre, pusteøvelser, muskelavslapning, mindfulness og visualisering, mestringsstrategier, tips og råd fra egne medlemmer 11) Informasjon til pårørende om hva de kan vente seg og hva de kan gjøre og refleksjonsøvelser for hvor grensen for deres ansvar går. Det faglige materialet vil bli utarbeidet i samarbeid med fagpersoner som ernæringsfysiolog, fysioterapeut, samt lymfekreftforeningens fagråd.

Fremdriftsplan

August 2019: første møte i prosjektgruppen. Aktuelle bidragsytere fra foreningen kontaktes. Samarbeid med eksterne formaliseres. Sept: Møte mellom prosjektgruppen og bidragsyterne i foreningen. Okt/ nov: Innhold utarbeides. November 2019: Kvalitetssikring av innhold. Des/ jan: Design og trykk av boken. Jan/ feb 2020: Distribusjon. Mars 2020: Innhenting av tilbakemelding og evaluering. April 2020: Skrive sluttrapport til ExtraStiftelsen.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport DAM.pdf

Prosjektleder/forsker

Elin Maria Wall

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Rehabiliteringsboka
Organisasjon
Lymfekreftforeningen
Beløp Bevilget
2019: kr 440 000
Startdato
12.08.2019
Sluttdato
30.04.2021
Status
Under gjennomføring