Rett Vest – sommer for alle

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Sommerleiren er årets viktigste arrangement for organisasjonen. Vi har de siste årene sett at oppmøtet på sommerleiren har gått drastisk ned. I 2018 var det kun 50 deltagere, til tross for gode tilbakemeldinger på arrangementet. En av årsakene er at mange synes det har blitt for dyrt. Vi ønsker at alle skal kunne delta på vår sommerleir, uavhengig av økonomi.

Målsetting

Hovedmålsetningen til sommerleiren er å styrke ungdoms oppvekstvilkår og motstandsdyktighet gjennom læring og opplevelser bygget på engasjement, glede og mestring. – 100 deltagere, økning på 50 stk fra 2018. – Økt engasjement i ettertid blant deltakerne – Økt kompetanse blant deltakerne

Målgruppe

Sommerleiren retter seg i all hovedsak mot ungdom i alderen 13-19 år. Arrangementet er åpent både for medlemmer og ikke-medlemmer.

Antall personer i målgruppen

100

Beskrivelse av gjennomføring

Sommerleiren handler om en god miks av faglig påfyll, sosiale aktiviteter og sene kvelder. Første del av uka er en blanding av landsmøte og sommerleir, hvor de som ikke er delegater har sitt eget opplegg. Tidlig i uka er det viktig å sette de sosiale rammene og det er fokus på teamarbeid og å bli kjent med alle. Utover uka blir det en god miks av faglig innhold, både av eksterne og interne forelesere, og sosiale aktiviteter slik som volleyballturnering. På kveldene settes det opp en liten kafe med billig godteri og det er en eller annen type underholdning, ofte konsert eller standup som et av høydepunktene i løpet av uken

Fremdriftsplan

Planlegging (mars – juli) Planleggingen av arrangementet er allerede godt i gang, og vil utføres fortløpende fram mot eventuelt tilsagn for å sikre framdrift. Gjennomføring (juli/august) Selve sommerleiren arrangeres 26/7-02/8 2019 på Åsane Folkehøyskole utenfor Bergen. Etterarbeid (august – oktober) Hver sommerleir etterfølges av en grundig evaluering, hvor det gås gjennom både kvalitative og kvantitative parametere.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport Rett Vest DAM.pdf

Prosjektleder/forsker

Ida Braaten

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Rett Vest – sommer for alle
Organisasjon
Juvente
Beløp Bevilget
2019: kr 99 000
Startdato
02.07.2019
Sluttdato
02.11.2019
Status
Under gjennomføring