Samarbeid i barnevernet

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Ni frivillige organisasjoner på barnevernsområdet har samarbeidet om utviklingen av en faktasamling om usynlige barn og unge i

Ni frivillige organisasjoner på barnevernsområdet har samarbeidet om utviklingen av en faktasamling om usynlige barn og unge i Norge. Synliggjøring av barn med usynliggjørende problematikk er et felles satsingsområde, og faktasamlingen setter også søkelyset på det arbeidet organisasjonene gjør for å synliggjøre grupper av utsatte barn og unge.

 

Det handler om barn av fanger, psykisk syke foreldre og rusmisbrukere, barn i fattige familier, isolerte trossamfunn, fosterhjem og barnevernsinstitusjoner, alenebarn fra andre land, barn som er adoptert, barn som er utsatt for overgrep og barn med psykiske problemer. Vi vil at de skal bli møtt med kunnskap og forståelse, omtanke og omsorg. Det er alle voksnes ansvar å sørge for at hvert enkelt barn møtes med respekt – og blir sett og godtatt som det mennesket det er.

 

Faktasamlingen er først og fremst laget for folkevalgte og faglige beslutningstakere på alle forvaltningsnivåer – de som har muligheter til å påvirke barns hverdag direkte. Den er også aktuell for ansatte i andre offentlige tjenester som arbeider med og for barn og unge samt interesseorganisasjonene, mediene, høgskolene og de øvrige utdanningsinstitusjonene på området.

 

Resultatet er en lett tilgjengelig faktasmaling som vi håper og tror vil bidra til økt oppmerksomhet rundt barn og unges situasjon. Tittelen er ITTE NO KNUSSEL. Faktakunnskap om vanlige barn med uvanlige livserfaringer. Heftet vil foreligge i april 2002, og kan fås tilsendt ved henvendelse til Norsk Fosterhjemsforening eller Redd Barna.

Prosjektleder/forsker

Hege Sundt

Detaljer
Program
Forebygging (1999)
Prosjektnavn
Samarbeid i barnevernet
Organisasjon
Norsk Fosterhjemsforening
Beløp Bevilget
2000: kr 150 000
Startdato
01.01.2000
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet