Samle matskatter og bidra til matglede blant eldre i Tysvær og Bokn

Søknadssammendrag

Mange av de som deltar på LHL Tysvær og Bokn sine aktiviteter er i aldersgruppen 65+ og bor alene. Etter at lokallaget måtte avlyse all aktivitet pga. pandemien forteller flere at de har kjent seg ensomme og at de savner fellesskapet med andre. Smittevernrestriksjoner har også tæret på og forverret isolasjonen. Vi ser at mange har fallert mye i tiden med korona og at matstellet for mange har blitt et ork.

Vi vil derfor engasjere de eldre og gi dem tilbake gleden med å lage god mat og dele denne gleden med andre. Vi vil skape en sosial møteplass på Tysværtunet i Aksdal der små grupper av eldre kan møtes og lage mat sammen. De eldre skal utfordres til å bidra med egne matskatter (matoppskrifter), og alle oppskriftene og gruppenes arbeidsprosess skal presenteres i et hefte. Målet er at deltakelse i prosjektet skal bidra til å forebygge negative psykiske utslag av sosial isolasjon og at det skal skape glede og trivsel i en ellers strevsom hverdag med pandemi.

Inntil 30 deltakere fordeles i mindre matlagingsgrupper som møtes ukentlig og lager et treretters måltid sammen. Arbeidsprosessen fotograferes og dokumenteres, og gruppen dekker fint bord og koser seg med maten og den gode samtalen. Når alle matlagingsgruppene har vært samlet hver for seg en periode slår vi sammen grupper (størrelse vil være avhengig av antall påmeldte og smittevernhensyn). Til slutt samles alle, og noen deltakere står for matlagingen hver gang helt til alle matskattene er presentert. Avslutningsvis skal alle deltakerne være med på utformingen av heftet. Gjennomføring av grupper og samlinger foregår i perioden august 2021 – mars 2022. Matheftet skal være ferdig produsert i mai-2022 slik at det kan presentere på lokallagets jubileumsfest 10.06.2022.

Vi forventer at prosjektaktiviteten oppfyller prosjektmålet, og at aktiviteten bidrar til fellesskap, vennskap og utvidet nettverk for deltakerne.

Prosjektleder/forsker

Tove Høgemark

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Samle matskatter og bidra til matglede blant eldre i Tysvær og Bokn
Organisasjon
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
Kr 80.000
Startdato
10.06.2021