Samlivsbrudd i fosterhjem

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektets bakgrunn

Prosjektets bakgrunn

I de siste årene har Norsk Fosterhjemsforening utarbeidet opplæringsprogram for fosterforeldre. Opplæring av fosterforeldre går i hovedsak ut på kunnskap om barn og dets reaksjoner og hvordan forholde seg til offentlige instanser. Mange fosterforeldre ønsker også kurs om å ta vare på seg selv og sine parforhold. Livssituasjonen kan bli radikalt endret ved å få et fosterbarn og også fosterforeldre må gjennom mange faser .

Norsk Fosterhjemsforening ønsker å utarbeide et kurs for fosterforeldre som fokuserer på deres parforhold, hvor målet er å lære fosterforeldre å ta vare på parforholdet sitt. Dette for å forebygge både samlivsbrudd, opphør av fosterhjem og konflikter overfor egne barn.

Prosjektets mål

Utvikle et kurs for fosterforeldre med formål å forebygge samlivsbrudd og slitasje i fosterfamilier.

Gjennomføring av prosjektet

Opplæringsleder i Norsk Fosterhjemsforening kontaktet høsten 1998 Samlivssenteret ved Modum Bad for samarbeid i forbindelse med prosjektet. Samlivssenteret var positiv til et samarbeid med N FF for gjennomføring av prosjektet. Opplæringsleder deltok i januar 1999 på kurslederkurs i samlivsprogrammet Prep i Kristiansand.

NFF sendte ut invitasjoner til medlemmer og andre interesserte som ønsket å bli skolert i samlivsprogrammet Prep. Eventuelle deltakere måtte forplikte seg til selv å arrangere to samlivskurs når de var sertifiserte Prep kursledere. NFF ønsket på denne måten å skaffe til veie godkjente Prep kursholdere innenfor eller med tilhørighet til organisasjonen. Det ble avholdt et kurslederkurs i samlivsprogrammet Prep 24. – 26. september 1999 på Geilo. Utgifter til opphold, materiell og kursavgift ble dekket av prosjektmidlene. Deltakerne betalte selv reiseutgifter. I tillegg til samlivsprogrammet Prep gjennomgikk opplæringsleder i N FF en egen del om problemstillinger rundt fosterbarn og samliv.

Norsk Fosterhjemsforening fikk 20 sertifiserte Prep kursleder, og 16 godkjente medkursledere.

Måloppnåelse

Prosjektets mål om å utvikle et kurs for fosterforeldre med formål å forebygge samlivsbrudd og slitasje i fosterfamilier er gjennomført.

Erfaringer fra Prosjektet

Samarbeidet mellom Norsk Fosterhjemsforening og Samlivssenteret ved Modum Bad har fungert svært tilfredsstillende. Samlivsprogrammet Prep er et kurslederprogram som kvalifiserer deltakerne til selv å holde samlivskurs. Erfaringer fra kurslederkurset viser at det er vanskelig for de godkjente Prep-kurslederne å komme i gang med selv å holde kurs. Pr. dags dato har ennå ingen holdt kurs for fosterforeldre som egen målgruppe. Norsk Fosterhjemsforening følger opp kurslederne slik at Norsk Fosterhjemsforening arrangerer samlivskurs for fosterforeldre høsten 2000.

Sammendrag av sluttrapport

Norsk Fosterhjemsforening organiserte i samarbeid med Samlivssenteret ved Modum Bad i september 1999 et kurslederkurs i samlivsprogrammet Prep for 36 deltakere fra Norsk Fosterhjemsforening. N FF fikk 20 sertifiserte Prep-kursledere, og 16 godkjente medkursledere. Disse kurslederne har forpliktet seg til å holde samlivskurs for Norsk Fosterhjemsforening.

Prosjektleder/forsker

Claus Engen

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Samlivsbrudd i fosterhjem
Organisasjon
Norsk Fosterhjemsforening
Beløp Bevilget
1999: kr 200 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
31.12.1999
Status
Avsluttet