Sammen igjen! Opplevelsestur og aktiviteter for sårbare eldre fra Vardø

Søknadssammendrag

LHL Vardø har i dag 105 medlemmer; de fleste over 65 år. Under koronapandemien har alle våre trimaktiviteter og møteplasser vært avlyst. At LHLs målgrupper var ekstra utsatt for alvorlig forløp om de skulle bli koronasmittet medførte at våre medlemmer var ekstra forsiktige i sosial omgang med andre – og dessverre opplevde en større grad av ensomhet og isolasjon i denne tiden.

Vår geografiske plassering med harde klimatiske forhold har i tillegg bidratt til at denne tida har vært ekstra tøff for veldig mange av våre eldre. Selv om vi nå kan starte opp igjen med aktiviteter kan det etter et så langt fravær av aktivitet være vanskelig å komme i gang igjen.

For å gi våre eldre medlemmer med ulike hjerte- og lungelidelser og hjerneslag noe å se fram til vil vi arrangere busstur til Alta 18. – 20. november 2021. Målgruppen er informert og ønsker å delta. Hensikten er at deltagerne skal få muligheten til å komme seg ut av øya, få en hyggelig sosial opplevelse og være med på ulike aktiviteter som er lystbetonte.

Dette skal gi deltagerne motivasjon og lyst til å møte opp på våre lokale trimaktiviteter og møter igjen. Turen vil ha ulike aktiviteter, bl.a. trimturer (om været tillater det), bassengtrim (overnattingsstedet har basseng), besøk til snøhotell, foredrag med faglig innhold, erfaringsutveksling og sosialt samvær. Det tas hensyn til at deltagerne har ulik grad av helseutfordringer og aktivitetene skal være tilpasset alle. Må vi utsette turen til over nyttår vil vi arrangere sosialt treff i Vardø ultimo november/primo desember.

Vi håper at turen med aktiviteter vil gi de eldre gode opplevelser og slik styrke deres psykiske helse. Vi forventer også at tiltaket vil styrke båndene mellom deltagerne, noe som vil gi positive ringvirkninger for lokallaget vårt når vi kommer i gang igjen med aktivitetene våre.

Prosjektleder

Nina Stene

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Sammen igjen! Opplevelsestur og aktiviteter for sårbare eldre fra Vardø
Organisasjon
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
Kr 130.000
Startdato
05.10.2021