Samtalegrupper for pårørende

Søknadssammendrag

1. LPP Bergen, Landsforeningen for Pårørende innen psykisk helse, gir et tilbud om samtalegrupper

til pårørende som trenger hjelp i hverdagen. Vi har i flere år gitt tilbud om deltakelse i samtalegruppe. For å svare på et økende og akutt behov for samtalegrupper ønsker LPP Bergen å ytterligere utvide tilbudet.

2) Hensikten er at pårørende treffer andre pårørende i samme situasjon, for å dele erfaringer og bidra for hverandre.

3)Tilbudet er beregnet for: Søsken til psykisk syke – Ektefelle til psykisk syke – Foreldre til psykisk syke

4) Den enkelte gruppe ledes av to personer, en sykepleier og en pårørende. Møtene arrangeres i LPP Bergen’s lokaler.Vi møtes hver 14.dag. Det enkelte møtet varer i 2 timer og vi treffes 4 ganger. Samtalegruppen kan utvides til 5 møter hvis det viser seg å være behov for dette.

5) Vi har holdt samtalegrupper i mange år og ser at de hjelper pårørende til å ikke selv bli syke. Fra 2012 opplevde vi extra stor pågang og har allerede økt antall serier med samtalegrupper opp til «2-3 serier à 4-5 møter per halvår. Det er lange ventelister for å komme til en plass og vi ønsker å satse på flere serier i fremtiden.

6) Fra mars 2014 vil ekstra midler gi oss mulighet til å ha 1-2 ekstra serie à 4-5 møter per halvår. De to som driver dette nå vil ha hjelp av en ny person. Vedkommende er i opplæring nå og er med på som observatør.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Samtalegrupper Bergen2014.pdf

Prosjektleder/forsker

Christine Lingjærde

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Samtalegrupper for pårørende
Organisasjon
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Beløp Bevilget
2014: kr 32 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
30.12.2014
Status
Avsluttet