Seniortreff

Søknadssammendrag

Kirkens Bymisjon har siden 2018 tilbudt en åpen og inkluderende møteplass for seniorer i stor grad drevet av frivillige. I perioder med strenge smittevernrestriksjoner har det vist seg utfordrende å gjennomføre flere av våre aktiviteter. Ikke bare fordi antallet deltakere må begrenses, men også fordi tilbudet i begrenset grad kan driftes av alene frivillige som er underlagt de samme smittevernreståiksjonene. Vi vil med dette engasjere en fast seniorkoordinator som vil styrke kvalitet og omfang osv det eksisterende tilbudet, særlig i perioder hvor frivillige ikke har anledning til å delta på grunn av smittevernrestriksjoner.

Målgruppen er sårbare seniorer med begrenset nettverk, og som i liten grad deltar på arrangementer og aktiviteter i fellesskap med andre. En sentral oppgave for seniorkoordinator vil være aktivt oppsøkende arbeid mot ensomme eldre som isolerer seg hjemme.

Prosjektet vil bidra til økt livskvalitet og inkludering, samt reduksjon av ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning for sårbare eldre. Dette gjøres ved å tilby en åpen møteplass og et sosialt felleskap som stimulerer til aktivitet, deltakelse og økt kompetanse for målgruppen. Tiltaket inneholder innendørs- og utendørsaktiviteter i større eller mindre grupper, som tilpasses og ivaretar myndighetens gjeldende smittevernregler og anbefalinger. Prosjektet varer fra oktober 2021 til avslutning og evaluering i september 2022.

Prosjektleder/forsker

Christina Alstad-Rygg

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Seniortreff
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
14.09.2021