Sorggruppelederkurs

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Forskning her til lands viser at den hjelpen etterlatte kan gi andre etterlatte står i en særstilling når det gjelder hjelpeti

Forskning her til lands viser at den hjelpen etterlatte kan gi andre etterlatte står i en særstilling når det gjelder hjelpetilbud etter traumatiske dødsfall som selvmord. Etterlatte uttrykker også at det å kunne være til hjelp for andre i samme situasjon hjelper dem til å bearbeide sorgen; det gir ”mening til det meningløse”. De er genuint i stand til å forstå hvordan andre opplever det, selv om sorgprosessen alltid vil være et svært personlig og individuelt. Derfor har LEVE igangsatt og gjennomført prosjektet ”Sorggruppelederkurs”.

 

Målsetting: Prosjektet hadde som mål gjennom å tilby sorggruppelederkurs til LEVEs medlemmer, å utdanne sorggruppeledere som allerede sitter med egen erfaring som etterlatt ved selvmord – som igjen øker LEVEs mulighet til å etablere ”rene” sorggrupper for etterlatte ved selvmord, drevet av sorggruppeledere med en profesjonell og genuin empatisk tilnærming.

 

Gjennomføring: Prosjektet har blitt drevet av sekretariatet ved Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE), av prosjektleder og en kursleder. Fem kurs er arrangert i forskjellige regioner i Norge.

 

Oppnådde resultater: Ca. 50 kursledere har gjennomført kurset over hele landet. Flere av disse fungerer i dag i etablerte sorggrupper, eller i ulike former for likemannsarbeid.

 

Videre planer: LEVE vil, i samarbeid med fylkeslagene, arbeide videre med å engasjere nykursede sorggruppeledere til å starte opp og drive sorggrupper på stedet de bor, eller bruke sin erfaring i likemannsarbeid gjennom fylkeslaget, dvs. bli kontaktet når etterlatte som nylig har mistet noen i selvmord ønsker en person å snakke med som har opplevd det samme.

Prosjektleder/forsker

Finn Borgersen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2003)
Prosjektnavn
Sorggruppelederkurs
Organisasjon
LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Beløp Bevilget
2004: kr 100 000, 2005: kr 142 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet