Støtte på tvers

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Som brukerorganisasjon skal LEVE favne hele den norske befolkning, det gjør vi ikke per dags dato fordi alt av materiell er på norsk. Gjennom dette prosjektet søker LEVE om å tilby kulturspesifikk informasjonsmateriell for 9 språkgrupper i Norge, til støtte for etterlatte og fagfolk som møter har behov for flerspråkelig materiell. Å utvikle tilrettelagt flerspråklige brosjyrer vil kunne bidra til mer åpenhet rundt selvmord og bedre ivaretakelse av etterlatte fra minoritetsgrupper i samfunnet.

Målsetting

Tilby støtte til engelsk, russisk, arabisk, samisk, spansk, somalisk, urdu, persisk, og polsktalende. Spre kunnskap om hva selvmordsberørte og etterlatte har behov for av støtte og omsorg. Gi offentlige instanser materiell de kan benytte seg av i møte etterlatte. Bidra til åpenhet om selvmord

Målgruppe

Primær: engelsk, russisk, arabisk, samisk, spansk, somalisk, urdu, persisk, og polsktalende etterlatte. Sekundær Minoritetsorganisasjoner & Fagfolk.

Antall personer i målgruppen

3000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet drives av prosjektleder i LEVEs sekreteriatet, og utføres i samarbeid med LEVEs frivillige, minoritetsorganisasjoner og eksterne oppdragstakere, eksempelvis tolker. Prosjektet går over et år, der første del av året går til planlegging, materiellprodusering og etablering av samarbeid med ulike minoritetsorganisasjoner. Andre halvdel av året vil brukes til å spre informasjonsmateriellet.

Fremdriftsplan

Jan–april: Utvikling av innhold til brosjyrer. Etablere kontakt med minoritetsorganisasjoner og sentrale fagmiljøer som NAKMI og Oslo Politi. Dialog med designere og frivillige. Mai-aug: Sende tekstmateriell til oversettere. Programmering av nettside med mål om å skape innhold på flere språk. Ferdigstille design og brosjyrer. Sept-des: MRK og spredning av informasjonsmateriellet. Rapportering og evaluering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_Støtte på tvers_LEVE.pdf

Prosjektleder/forsker

Oddrun Bøhlerengen

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Støtte på tvers
Organisasjon
LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Beløp Bevilget
2017: kr 162 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
15.02.2018
Status
Avsluttet