Støtten du trenger- likepersonskurs

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det oppstår sterke følelser når et barn flyttes i fosterhjem. Situasjonen er vanskelig for barnet, den som mister omsorgen, og for den som overtar omsorgen og skal støtte barnet. Ofte er konfliktnivået høyt mellom de ulike settene med foreldre, og samvær mellom foreldre og barn kan være belastende for alle parter. Norsk Fosterhjemsforening har inngått et unikt samarbeid med Organisasjonen for Barnevernsforeldre i dette prosjektet. Sammen skal vi jobbe for at begge parter (foreldre og fosterforeldre) får den støtten og oppfølgingen de trenger slik at det blir lettere stå trygt i rollen.

Målsetting

Bidra til at det blir lettere å mestre situasjoner som fosterforelder, forelder til barn i fosterhjem og barn og unge i fosterhjemmet. Dette skal vi gjøre ved å skape gode samtalepartnere gjennom kursing av likepersoner som har sortert egne erfaringer og ønsker å bruke dem til å støtte andre.

Målgruppe

Fosterforeldre, foreldre og ungdom i fosterhjem som vil hjelpe de mindre erfarne. Sluttbrukeren er fosterforeldre, foreldre og ungdom med behov for støtte.

Antall personer i målgruppen

500

Beskrivelse av gjennomføring

Norsk fosterhjemsforening og Organisasjonen for Barnevernsforeldre samarbeider og er begge representert i arbeidsgruppa for prosjektet. Vi samarbeider også med filmselskapet Leidar og Norsk Nettskole om å utvikle dette filmbaserte kurset for å sertifisere likepersoner. Prosjektleder og generalsekretær Tone Granaas i Fosterhjemsforeningen vil være hovedansvarlig for at aktivitetene gjennomføres. Prosjektet vil gjennomføres i perioden august 2020-august 2021 – Vi skal utvikle skriftlig pedagogisk materiell til nettkurset. – Vi skal gjøre opptak av programleder, som blir det bærende visuelle element i kurset. – Vi skal utvikle 5 kortfilmer som skal supplere nettkurset. – Vi skal utvikle en kort markedsføringsfilm som promoterer nettkurset. – Vi skal utvikle en digital brosjyre som promoterer nettkurset. – Vi skal lansere nettkurset. – Vi skal markedsføre nettkurset. – Vi skal markedsføre sertifiserte likepersoner. Utvikling av kurset vil innebære utvikling av skriftlig innhold, og produksjon av 5-7 filmer som skal bidra til refleksjon rundt viktige tema, som taushetsplikt, kommunikasjon, hva rollen som likeperson innebærer og ikke med mer.

Fremdriftsplan

September 2020 – Oppstartsmøte Oktober 2020- Desember 2020- Manusutvikling Oktober 2020- Februar 2021- Utvikling av kurs Desember 2020- Desember 2020- Opptak Januar 2021- Mars 2021- Redigering April 2021- Ferdigstilling av materiale (filmer, nettkurs og markedsføringsmateriell) April 2021- Mai 2021- Uttesting av kurs Juni 2021- Juni 2021- Lansering av kurs Juni 2021- August- 2021 Markedsføring av kurs

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport st��tten du trenger – stiftelsen Dam.pdf

Prosjektleder/forsker

Tone Granaas

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Støtten du trenger- likepersonskurs
Organisasjon
Norsk Fosterhjemsforening
Beløp Bevilget
2020: kr 930 000
Startdato
17.08.2020
Sluttdato
17.08.2021
Status
Under gjennomføring