Tekstilproduksjon og produktutvikling

Søknadssammendrag

«Systua» på Bymisjonshuset på Kongsberg er en arbeidstreningsarena for deltakere som trenger mer skjerming og tettere oppfølging enn vi kan tilby på våre andre arbeidstreningsarenaer. Arenaen er åpen for alle, men har til nå primært rekruttert kvinner med store utfordringer knyttet til psykisk helse, psykisk/fysisk vold, sosial eksklusjon og/eller tidligere ruserfaring. På systua lærer deltakerne å produsere tekstilprodukter, samt utvikle produkter på bestilling fra kunder.

«Systua» har blitt en viktig møteplass for fem kvinner som i liten grad er integrert i samfunns- og arbeidsliv. Kvinnene har på grunn av sosial bakgrunn og psykisk helse behov for forutsigbarhet, stabilitet og tilhørighet til et skjermet og ivaretakende miljø hvor de opplever seg inkludert, sett og hørt. For disse kvinnene har koronaepidemiene og smittevernrestriksjoner med stor grad av hjemmeisolasjon vært særdeles belastende, og vi får med støtte fra Stiftelsen Dam mulighet til å videreføre og videreutvikle en viktig arena for kvinner som uten dette tilbudet er særlig sårbare for isolasjon og sosial kontroll.

På avdelingen produserer deltakerne gjenbrukbare bærenett, innhøstingsposer til epler, stellefrakker, munnbind, samt reparerer klær og utfører skredderoppdrag på bestilling. Vi gjenbruker tekstiler og har fokus på bærekraft.

Målet med tiltaket er er å tilby særlig sårbare deltakere en særlig tilrettelagt arbeidstreningsstasjon hvor de kan oppleve tilhørighet, nettverk og meningsfulle arbeidsoppgaver sammen med frivillige, meddeltakere og ansatte. Tiltaket er med å motvirker isolasjon og sosial kontroll, samt fremmer mestring, selvstendiggjøring og egenkraftmobilisering.

Prosjektleder

Anette Haugen Bryn

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Tekstilproduksjon og produktutvikling
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 635.000
Startdato
02.03.2021