Temakvelder – Pårørende en ressurs

Søknadssammendrag

Siden oppstarten av

vår lokalforening i Harstad, har vi registrert et sterkt behov for kunnskap og veiledning blant pårørende. Det er ingen tvil om at pårørende er en glemt gruppe mennesker, som derfor har hatt stor nytte og glede av å få et samlet ståsted gjennom vår forening. For å tenne gnisten ytterligere blant medlemmene, som i svært liten grad nyter godt av samme tilbud som større byer og distrikter sørpå, ønsker vi å gjennomføre en serie med temasamlinger. Dette vil gi oss en møteplass for å fremme uformelle samtaler, utveksling av erfaringer og dannelse av nye sosiale nettverk, og ikke minst styrke oss faglig.Viktige målsetninger for prosjektet er at pårørende skal føle seg som en viktig ressurs, og bidra til deltagelse i brukermedvirkning og relevante situasjoner i møte med helsevesenet og sin egen rolle. Gjennom prosjektet skal pårørende gis informasjon om sin rolle på flere plan: Vi skal bevisstgjøre pårørende om hvilken ressurs de faktisk er, og styrke deres selvtillit i forhold til at de har en profesjonell kompetanse i kraft av sin egen unike historie. Gjennom å sette et felles fokus, som også inkluderer støtte og omtanke for den enkeltes situasjon, skal vi bidra til vekst og fornyet pågangsmot for pårørende. Informasjon om den enkeltes rettigheter inngår også som en del av slik veiledning.

Pårørende innen psykiatri bidrar med en enorm omsorgsoppgave, som samfunnet sparer store ressurser på. Gjennom temakveldene vil de få økt støtte og veiledning til hvordan de best kan ivareta denne kjempemessige utfordringen, på både kropp og sinn. Dette vil styrke den enkelte i egenomsorg i hverdagen. Det skal gis individuell oppfølging i tilknytning til samlingene, hvor pårørende får satt egne liv i fokus. Samlet vil dette prosjektet styrke pårørendes situasjon i fylket, og bidra til sårt tiltrengt forum for nettverksbygging.

Kommunens psykiatriplan tilsier at vi i fremtiden må legge større vekt på pårørendes bidrag, og for at våre brukere skal være sin rolle bevisst er vi alle tjent med erfaringsutvekslinger. Prosjektet har også som hensikt å avklare fordommer og belyse følelser i sin rolle pårørende. Temadagene skal gi grunnlag for systematisert informasjon, og styrke pårørendes situasjon. Ideer og erfaringsutvekslinger på samlingene skal gi grunnlag for videre utvikling, mål og motivasjon.

Arbeidet vil lanseres i dagene for Verdensdagen for Helse den 9. oktober 2009, hvor vi vil ha et pårørendeseminar i tilknytting til Psykiatrisk senter for Sør Troms. Tema åpner da med den røde tråden for alle etterfølgende seminarer: Pårørende en Ressurs. Temadagene vil vektlegge pårørendes situasjon, rettigheter og egenomsorg.

Vi vil reise videre rundt i regionen i tidsrommet 01012009-01122009

Det vil bli lagt opp til 6 Temadager med varighet 4-6 timer.
Hver samling skal ha et hovedtema med foredragsholder.

Tema 1 Pårørende i Fokus
Tema2 Angst og Depresjoner
Tema3 Demens og Alzheimer
Tema4 Egenomsorg for Pårørende med utflukt i naturen.
Tema5 Det å høre stemmer.
Tema6 ?Det handler om å leve? med Kine Hellebust

Gjennom prosjektet skal pårørende bli trygg på sin rolle og få anerkjennelse.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0162.pdf

Sluttrapportsammendrag

Pårørende en ressurs har vært et meget vellykket tiltak. Nord-Norge har hatt et nær ikke eksisterende tilbud for opplæring overfor pårørende, og tilbudet med temakvelder har derfor vært meget etterspurt.

Omtrent 300 pårørende har i løpet av 11 samlinger tilgodegjort seg dette tilbudet. Fra den første gjennomføringen av 6 temamoduler i Harstad, så har Pårørende en ressurs vært i Alta, Bodø, Tromsø, Svolvær og Finnsnes. Tiltaket fortsetter, og er allerede etablert som en del av tilbudet til Bikuben. Det er også flere DPS´er som nå aktivt rekrutterer pårørende til samlingene, og ikke minst så har en utvidet effekt av tiltaket blitt at vi lager små miniforedrag for fagfolk, og i forbindelse med behandlingssteder.

Den viktigste effekten av prosjektet Pårørende en ressurs er nettverk. For hver enkelt deltager, så har tiltaket gjort at man blir kjent med andre pårørende til felles glede når det gjelder erfaringer og tips om hvilke instanser som kan funke som hjelp osv. For LPP Harstad har dette prosjektet også betydd mye i forhold til nettverk, og fra å være en liten lokal forening har vi opparbeidet oss et betydelig nettverk i forhold til både fagmiljøer, offentlige miljøer og fellesskap med pårørende i Nord-Norge.

Et kompendium utvikles nå, som et konkret resultat av Pårørende en ressurs. Det vil si at vi en gang i tiden begynte med en liten folder, og nå har etablert en undervisning og veiledning for pårørende som handler om alt fra rettigheter, til råd om egenomsorg og erfaring i rollen som pårørende.

Tusen takk for denne mulighet til å vokse som lite lokalt lag, og spre kunnskap om hva det vil si å være pårørende. Vi har blitt flere, og sammen blir vi sterkere.

Prosjektleder/forsker

Ann-Kirsti Brustad

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Temakvelder – Pårørende en ressurs
Organisasjon
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Org.ledd
Stangnes sykehjem
Beløp Bevilget
2009: kr 100 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.03.2010
Status
Avsluttet