Tilbringertjeneste – Aktiv på dagtid

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Vår søknad var basert på et 3-årig prosjekt med en totalsum på kr 418

Vår søknad var basert på et 3-årig prosjekt med en totalsum på kr 418.330. Utgiftene første driftsår var anslått til kr 165.110.­

 

Søknaden ble innvilget for et år med kr.165.000.­ inkl. administrasjonskostnader. Det skapte problemer, etter som startproblemene var forholdsvis store og fordi en planlegging på lengre sikt ikke kunne gjennomføres. Da vi tilfeldig kom over et tilbud fra Huyndai Norge på en minibus som var brukt som demonstrasjonsbil slo vi til.

 

Bussen har 12 seter, den hadde gått 29 810 km og kostet kr 170.000.­ Selger betalte kostnadene med omregistrering og LPP, Oslo og Omegn dekket de resterende kr 5.000. Vi er m.a.o. på en rimelig måte kommet i besittelse av et kjøretøy som vi regner med å ha glede av i mange år fremover.

 

I vår søknad gjorde vi rede for at vi hadde et utmerket samarbeid med ”Aktiv på dagtid” som driver mange slag fysiske og idrettslig aktiviteter i Oslo. Aktivitetene spenner over et stort register og tilslutningen er økende. En større del av de som benytter seg av aktivitetene er psykiske pasienter.

 

LPPs samarbeide med ”Aktiv på dagtid” har fortsatt utviklet seg positivt, og når vi i det hele så oss istand til å gå til innkjøp av minibussen er det fordi vi har gjort avtale med ”Aktiv på dagtid” om at de skal stå for driften av bussen og i tillegg dekke alle driftsutgiftene.

 

Vi vil ikke legge skjul at det har tatt noe lenger tid å komme i gang med transporten enn hva vi forutsatte, men i dag ligger alt til rette for en positiv fortsettelse.

Prosjektleder/forsker

Toril Moe

Detaljer
Program
Rehabilitering (1998)
Prosjektnavn
Tilbringertjeneste – Aktiv på dagtid
Organisasjon
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Beløp Bevilget
1999: kr 150 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
31.12.1999
Status
Avsluttet