Tøffere og klokere pårørende

Søknadssammendrag

BAKGRUNN

LPP Vest Agder ønsker å arrangere årlig brukeropplæring av pårørende. Dette er ment som et ledd i profesjonaliseringen av LPP som brukerorganisasjon, og gjøre våre medlemmer bedre i stand til å ta vare på seg selv og ikke minst få større gjennomslagskraft i møte med utfordringer i hverdagen overfor den som er syk, og ikke minst helsevesen og egne/sykes rettigheter. Vest Agder befinner seg i en spennende region med hensyn til brukermedvirkning, selvhjelp og ressursorientert terapeutisk tilnærming. Vi tror derfor initiativet fra dette laget vårt i Vest Agder vil være riktig region å utvikle et tiltak, som etter hvert kan komme alle lagene våre til gode.


IDE

Utvikle en skole for brukeropplæring som kommer medlemmene til gode både personlig, og om ønskelig gjennom økt deltagelse i offentlige verv. Vi trenger flere medlemmer som er proffe på både å ta vare på seg selv, sine nærmeste og overfor hjelpeapparatet.


FORMÅL

– Å gi pårørende økt kunnskap om Psykisk Helse
– Å gi pårørende kunnskap i selvhjelp;
for å makte hverdagen og bedre å takle sin situasjon.
– Å gi verktøy som bidrar til kvalitet;
på samværet med den som er syk enten hjemme eller i institusjon.
– Å gi informasjon;
slik at pårørende står bedre rustet til å stille krav om tjenester. Pårørende får ofte rollen som talerør for sin syke både ved komunale- og spesialhelsetjenester.

MÅLGRUPPE

Våre egne medlemmer, og andre interesserte som føler seg berørt av rollen som pårørende innen psykisk helse. Vi har tradisjonelt kun vært en organisasjon for pårørende innen psykiatri, men åpner nå opp for å inkludere pårørende fra andre felt da problemstillingene oftest favner flere.

Helsefaglige studenter ved UIA vil også inviteres.

OPPLEGGET FOR SKOLEN


Varighet og antall deltagere

8 samlinger over 2 måneder a 2,5 time varighet. Antall deltakere: 10 – 12

pers.


Form på undervisningen
1. Forelesninger og gruppearbeid
2. Samtaler
3. En vil satse på å knytte til seg fagpersonell til samlingene.

Tema til forelesninger

– Hva er psykisk helse
o Alle har én, men når er den God og Dårlig
o Hva trenger vi diagnoser til
o Hva innebærer angst, depresjon og schizofreni
o Innspill til flere temaer fra fagrådet

– Hvordan hjelpe seg selv
o Merke trygghet i seg selv, og ta vare på den
o Takle sorg og tap ved å våge å være sårbar
o Bekymring og angst – ta ansvar for kursen på eget liv
o Mestring, kunsten å leve et godt liv

– Når den du elsker skader seg selv
o Grenser for tillit
o Hvordan holde dialogen åpen, når døren er stengt
o Når tvang er nødvendig
o Tenk langsiktig når det brenner som mest

– Hva har du krav på
o Tilpasse seg en ny situasjon
o Brukermedvirkning/ IP
o Når barn er med i bildet
o Pårørendejuss

FAGRÅD

Ansvarlig for gjennomføring av pårørendeskolen blir Helge Jørn Stien, som er leder for LPP Vest Agder. Han jobber til daglig som adjunkt i ungdomsskolen, og har derfor solid pedagogisk erfaring. Som partner i dette arbeidet får han Elisabeth Thoring Lundegaard, også adjunkt i ungdomsskolen og varamedlem i styret til LPP Vest-Agder.

I tilegg vil vi opprette et fagråd som sørger for at vi får mest mulig oppdatert innen våre temabolker; enten det er brukererfaring, rettigheter, selvhjelp, psykisk helse eller hensyn til en akutt psykisk syk person.


TIDSPLAN

ÅR 1

Vår 2012

– Forslag til kandidater for fagrådet januar 2012
– Første møte med fagrådet februar 2012
– Arbeide med utvikling av skolens innhold, ferdigstilt mai 2012
– Invitasjoner og arbeid med rekruttering påbegynnes august 2012

Høst 2012

– Gjennomføring


ÅR 2

– Tilbudet lanseres ovenfor våre øvrige lag fra januar 2013
– Sammenstille erfaringer og klappe for innsatsen, desember 2013.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0480.pdf

Sluttrapportsammendrag

Det var svært godt oppmøte med ca 30 frammøtte pr kveld. Dette tyder på at det er et behov for denne typen undervisning.

Våre medlemmer følte seg virkelig tøffere og klokere etter disse møtene. Flere turte å ta kontakt om vanskelige spørsmål som preget deres hverdag. På den måten fikk de bedre kunnskap og mer mot til å møte framtida.

Sosialt ble møtene også en suksess ved at flere ble kjent med hverandre. Vi møtte ulike problemstillinger og frustrasjoner, men følte oss likevel i samme båt.

Prosjektleder/forsker

Yvonne Iversen

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Tøffere og klokere pårørende
Organisasjon
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Beløp Bevilget
2012: kr 42 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet