Tur og kultur til siste slutt

Søknadssammendrag

Bakgrunnen for prosjektet er å gi våre beboere noe hyggelig å se frem til i en ekstra sårbar tid, da vi har fått vite på forsommeren at Ammerudhjemmet er bestemt å legges ned ved årsskiftet, og beboerne derfor må flytte fra hjemmet sitt. I en tid som har vært preget av Covid 19 og lite mulighet for å kunne bevege seg utenfor sykehjemmet, vil det være kjærkomment å kunne få andre impulser. Vi tror også det å se igjen kjente steder vil virke positivt på reminisens og erindring for de som har en kognitiv svikt.

Målet er å gi opplevelser og hygge, noe som motiverer til livsglede og livsvilje.

Vi planlegger å reise med buss til ulike reisemål, hvor beboerne enten kan få en kulturell opplevelse med kaffe i etterkant eller en sightseeing hvor lunsj er inkludert. Slik legger vi til rette for opplevelser for flere sanser.

Målgruppa er de beboere ved vårt sykehjem som er friske nok til å kunne komme seg ut på en slik tur. Deltakerne skal reise gruppevis sammen med ansatte til de ulike reisemålene.

Vi legger til rette for rullestolbrukere og tenker å dra til steder der det er handicaptoalett, kort å gå og lett å ta seg frem. Et viktig moment er å reise til steder beboerne har et forhold til. Vi har i utgangspunktet tenkt på noen aktuelle reisemål, men legger stor vekt på brukermedvirkning som en av metodene, derfor har beboerne nå, sammen med ansatte, startet planleggingen.

Tidsrommet blir i august-september. Vi kan booke buss på kort varsel, slik at vi kan nytte de fineste dagene.

Forventet resultat er at beboerne skal ha glede av å planlegge turer, ha noe å glede seg til, få sosiale og kulturelle opplevelser og noe fint å tenke tilbake på og snakke om i ettertid.

Prosjektleder

Birgitte Bjørnstad

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Tur og kultur til siste slutt
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 37.000
Startdato
20.07.2021