Tur og kultur

Søknadssammendrag

Skovheim Allsenter er en forløper for Omsorg+-modellen, og en av virksomhetene til Kirkens Bymisjon. Huset har 84 aldersklausulerte leiligheter med felles kafé og kultursal. Beboerne er hjemmeboende eldre med gjennomsnittsalder på 84 år. Målgruppen for dette prosjektet er beboerne våre og eldre i nærmiljøet.

Vi har søkt midler til turer, fordi foreliggende smittevernregler gjør turene våre betraktelig dyrere. Det å sette opp tilrettelagte turer som tar beboerne fra dør til dør er svært viktig for å inkludere flest mulig i en gruppe med så høy gjennomsnittsalder som beboerne har på Skovheim. Vi ønsker ikke å øke egenandelen til turene, fordi det rammer de mest sårbare enda mer. Målsetningene våre er å tilby trygge sosiale møtepunkter for beboere og eldre i nærmiljøet, samt kulturelt påfyll og opplevelser uavhengig av den enkeltes økonomi.

Prosjektleder er Kulturleder på Skovheim. Hun har ansvar for å planlegge turene. Med seg i prosjektet har hun en Turfølgeleder. De vil veksle på å være ansvarlig følge med på tur, og sammen vil de drøfte turmål, vellykkethet av turene og ha ansvar for å nå ut til deltagere med informasjon om reisemål. Reisemålene vil bli publisert på nett, gjennom månedlige kulturprogram og på plakater på huset. Oppstart for prosjektet vil være april 2021, og avslutning vil være oktober 2021. Prosjektleder og Turfølgeleder vil bruke begynnelsen av november til å drøfte og diskutere prosjektet som helhet.

Å organisere trygge, varierte turer, er et konkret bidrag til å bedre den psykiske helsen for en gruppe vi har lite å tilby for tiden. Dette prosjektet er et viktig tiltak for å styrke folkehelsen for en stor gruppe hjemmeboende eldre i bydel Nordstrand.

Prosjektleder

Mina Storhaug Haufmann

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Tur og kultur
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 70.000
Startdato
05.03.2021