Tur til Valdres for eldre hjerte- og lungesyke fra Larvik og Sandefjord

Søknadssammendrag

LHL Sandefjord har mange eldre hjerte- og lungesyke medlemmer over 65 år fra Sandefjord og Larvik kommuner som deltar på møter og trimaktiviteter i lokallaget, men som pga. Covid-19-pandemien ikke har vært samlet siden mars-2020. Fordi denne gruppen eldre var ekstra utsatt for alvorlig sykdomsforløp om de skulle bli koronasmittet måtte lokallaget avlyse alle møter og trimaktiviteter; tilbud som betyr svært mye for de som til vanlig deltar. I tiden som har gått har mange vært isolert og ensomme, og de forteller oss at de savner det sosiale samværet.

Vi ønsker derfor å gi de eldre noe å se fram til, og planlegger en tredagers tur til Valdres for ca. 90 personer der vi legger inn ulike aktiviteter og opplevelser i turprogrammet. Målet med tiltaket er å tilby våre eldre hjerte- og lungesyke samt slagrammede medlemmer, et sosialt tilbud som kan styrke og opprettholde samholdet i lokallaget mens vi venter på at våre faste lokale aktiviteter kan starte opp igjen.

Turen går til Valdres Høyfjellshotell 5-8 september 2021 og foregår med turbusser. På vei til Valdres vil vi stoppe på Kistefos museum på Jevnaker. I Valdres har turkomiteen planlagt et variert kulturelt program der gruppen deles i to for å dra på utflukter. Dag 1 besøker den ene gruppen Fagernes museum, mens den andre gruppen skal på seterbesøk. Begge steder blir det foredrag om ulike emner. Dag 2 bytter vi om.

På ettermiddagene legger vi opp til spaserturer med våre likepersoner i det lette og varierte terrenget rundt hotellet. Ellers blir det hovedsakelig sosialt samvær. Smittevern blir ivaretatt under hele reisen, og turopplegget vil bli evaluert. Vi forventer at tiltaket vil ha en positiv innvirkning på deltakernes psykiske helse og at deltakerne vil omtale tiltaket i sitt nettverk og lokalmiljø og slik vise hva frivillige lag og foreninger kan tilby.

Prosjektleder

Jan Myrvang

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Tur til Valdres for eldre hjerte- og lungesyke fra Larvik og Sandefjord
Organisasjon
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
Kr 180.000
Startdato
28.06.2021