Ung perm for fosterforeldre

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Norsk Fosterhjemsforening har omfattende kursvirksomhet for og rådgivning til fosterforeldre, og ser et behov hos disse for økt kunnskap og metoder på hvordan de kan møte barn og unge i fosterhjem.

 

Erfaringene Forandringsfabrikken har gjort i tidligere prosjekter er at det er kunstige kommunikasjonssituasjoner med fosterforeldre og tilsynsfører og derfor ønsker de å medvirke gjennom kommunikasjonsverktøy de er trygge i. I dette prosjektet ønsket Forandringsfabrikken å lære fosterforeldre måter å kommunisere på som unge liker å formidle gjennom og som skaper trygghet. Verktøyet som ble brukt er utviklet av unge og ansatte i barnevernet i samarbeid med Forandringsfabrikken og samlet i heftet UNG PERM.

 

Det ble arrangert seks kurs i 2005-2006 for rundt 200 fosterforeldre. De fleste kursdeltakerne opplevde kurset som svært nyttig for dem i hverdagen med fosterbarn. Det kom frem i mange av kursene at verken fosterforeldre eller saksbehandlere i barnevernstjenesten er flinke nok til å spørre barn og unge om deres opplevelser og tanker om ting.

 

Prosjektet vil bli videreført i 2007. Forandringsfabrikken vil på vegne av Norsk Fosterhjemsforening utarbeide en av håndbok for fosterforeldre om kommunikasjon i fosterfamilien basert på erfaringer fra kursene i 2005-2006. Også til dette prosjektet er det bevilget midler fra Helse og Rehabilitering.

Prosjektleder/forsker

Eva Dønnestad

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Ung perm for fosterforeldre
Organisasjon
Norsk Fosterhjemsforening
Org.ledd
Forandringsfabrikken
Beløp Bevilget
2005: kr 280 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
15.06.2006
Status
Avsluttet