Ungdomscafé i sentrum

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Kafé i Fredrikstad sentrum, et rusfritt, sosialt og inkluderende miljø for byens ungdommer

Kafé i Fredrikstad sentrum, et rusfritt, sosialt og inkluderende miljø for byens ungdommer. Et samarbeidsprosjekt mellom Fredrikstad kommune og diakonen i Domkirkens menighet Fredrikstad.

 

Kaféen ble plassert i det sentrale Fredrikstad, og det ble initiert til et tett samarbeid med den lokale ungdomsskole. Målgruppen for kaféen var i utgangspunktet alle skoleelever, men en erfarte, som tiden gikk, at det særlig appellerte til innvandrere.

 

I kaféen ble det satt fokus på så vel norsk som internasjonal kultur. Det ble utviklet tilbud om leksehjelp med støtte fra studenter ved Høgskolen i Østfold. Det ble tilbudt elektronisk spill, internett/dataspill, felles måltid.

 

Kaféens tilbud og åpningstider ble til i samarbeid med skolens sosiallærere – en metode som ga positivt utslag.

 

Prosjektet har hatt en positiv funksjon i forhold til innvandrere i lokalområdet, kaféen ble en gruppe ungdommers sted, hvor interaksjon, toleranse og nærhet var nøkkelord. Hvor det ble mulig å få kunnskap om forskjellige kulturelle adferdsnormer og derved få satt sin egen adferdsnorm i lys og perspektiv.

Prosjektleder/forsker

Tonje Roalkvam Titlestad

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Ungdomscafé i sentrum
Organisasjon
Norges KFUK-KFUM
Org.ledd
Domkirken menighet Fredrikstad
Beløp Bevilget
2002: kr 200 000, 2003: kr 200 000, 2004: kr 200 000
Startdato
01.07.2002
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet