Unge kvinner med ADHD

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Antall kvinner i Norge som har fått diagnosen ADHD har økt jevnt mellom 2010-2020 og mange diagnostiseres først som voksne da mye av forskningen baseres på unge gutter. Det antas at kjønnsnormer og sosiale forventninger regulerer ADHD-symptomer på ulikt vis mellom gutter og jenter, og at jenter derfor går under radaren for lærere og helsevesen. De går da glipp av en tilrettelegging som kunne vært en kilde til mestring. Kvinner med ADHD har større risiko for alvorlig komorbide lidelser. Tilgjengelig forskningsbasert informasjon er undervurdert som helsebringende virkemiddel for denne gruppen.

Målsetting

Prosjektet skal styrke unge kvinner med ADHD sin psykiske helse og forebygge utvikling av komorbide lidelser. Det skal settes lys på hvordan ADHD symptomene utspiller seg hos kvinner. Målgruppen skal lære om egen diagnose og være trygge på at informasjonen kommer fra en pålitelig kilde.

Målgruppe

Alle som definerer seg som jente/kvinne 20 til 36 år, som enten har fått en ADHD-diagnose i voksen alder, er i utredning eller mistenker at de har ADHD.

Antall personer i målgruppen

4000

Beskrivelse av gjennomføring

Det skal produseres videoer, være en tilstedeværelse på sosiale medier og arrangeres fagdag for å fremme forskningsbasert informasjon om kvinner med ADHD, av kvinner med ADHD. Instagram, Youtube og TikTok er valgt som digitale plattformer. Videoene skal ha et to-delt fokus og tar utgangspunkt i utvalgte temaer, utarbeidet av fag- og referansegruppe. Den dokumentariske delen følger kvinner med ADHD ved at de selv filmer egen hverdag og blir intervjuet. Den faglige delen av videoene vil være at Kristin Leer (dr.med) bryter ned komplisert informasjon og formidler det på en informativ måte. I videoene skal det trekkes tråder mellom det intervjuobjektene forteller og den faglige informasjonen. På Youtube legges det ut lengre versjoner av videoene som tilbyr dypere informasjon om de utvalgte temaene. Prosjektets hjemmeside legges under MHU sin hovedside. Den vil bli en ressurs-nettside som også etter prosjektslutt vil ha en helsebringende funksjon. Fagdagen oppsummerer og formidler prosjektets resultater. Videoene presenteres, og de medvirkende kvinnene forteller om sin erfaring med sen diagnose. De inviterte er yrkesgrupper som er i posisjon til å fange opp jenter og kvinner med udiagnostisert ADHD.

Fremdriftsplan

1. Ferdigstill fag- og referansegruppe, rekrutter kandidater til videoer, utvikle plan for bruk av sosiale medier 2. Velg tema i videoer/innlegg, velg kandidater til videoer, start utvikling av manus 3. Ferdigstill manus, start innspilling, oppstart av aktivitet sosiale medier og hjemmeside. 4. Redigere og ferdigstille videoer, aktivitet på sosiale medier og hjemmeside 5. Planlegg og gjennomfør fagdag 6. Sluttevaluering og sluttrapportering

Prosjektleder/forsker

Elise Håland Knutsen

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Unge kvinner med ADHD
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Beløp Bevilget
2022: kr 997 000
Startdato
03.10.2022
Sluttdato
31.10.2023
Status
Under gjennomføring