Unge LEVE

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet.
Mange tusen barn og unge berøres hvert år av selvmord, gjennom nær familie, skole og fritidsaktiviteter. LEVE har i 2011 / 2012 satt igang en satsning mot denne gruppen gjennom Unge LEVE, organisasjonens ungdomsavdeling, og så langt har arbeidet vært svært vellykket.
2. Målsetting: Utvikle et organisert, landsdekkende tilbud til unge etterlatte ved selvmord.
3: Målgruppe: Etterlatte etter selvmord i alderen 13-35 år.
4. Gjennomføring.
Det skal opprettes en (nasjonal) ressurskomité som arbeider med planlegging og gjennomføring av arrangementer for og i regi av ungdom. Det skal samtidig opprettes regionale kontakter som kan jobbe både regionalt og mot ressursgruppen. I tillegg vil det arrangeres en nasjonal ungdomssamling hvert år i prosjektperioden, henholdsvis i Nord, Midt og Vest. Det vil også bli arrangert flere mindre, regionale samlinger.
En viktig del av prosjektet vil være produksjonen av en dokumentarfilm for unge etterlatte.
5. Det finnes pr. idag ingen organisasjon for unge etterlatte ved selvmord hvis man ser bort fra Unge LEVE. Oppbyggingen av Unge LEVE vil derfor være sentral hvis man ønsker et tilbud for unge etterlatte. I tillegg til samlingene og nettverket Unge LEVE kan tilby, vil det også gi ungdom kompetanse på organisasjon og arrangementsplanlegging – og gjennomføring. Prosjektet er nasjonalt og vil derfor være et tilbud til alle ungdommer som har opplevd selvmord. Et selvmord er et traume, og for ungdommer som befinner seg i en sårbar fase av livet, vil fellesskap god oppfølging være svært viktig for livskvaliteten både da og senere.
6. Prosjektet er tre-årig (2013-2015) og vil bli ledet av en prosjektleder tilknyttet LEVEs sekretariat. Det vil bli opprettet en ressurskomite som sammen med prosjektleder utgjør prosjektets styringsgruppe.
Det vil bli arrangert en ungdomssamling pr. høst i prosjektperioden, i tillegg til en strategisamling den første våren. Det vil også være samlinger tilknyttet LEVEs årlige dagskonferanse / landsmøte for å forankre Unge LEVE tydeligere i organisasjonen. Det vil bli arrangert regionale samlinger og møter fortløpende.
Arbeidet med dokumentarfilmen vil igangsettes i 2013 og avsluttes det samme året.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Extrastiftelsen februar 2016.pdf

Prosjektleder/forsker

Terese Grøm

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Unge LEVE
Organisasjon
LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Org.ledd
Delvis: arbeidet med dokumentarfilmen
Beløp Bevilget
2013: kr 957 000, 2014: kr 566 000, 2015: kr 566 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet