Unge ut på tur!

Søknadssammendrag

Bakgrunn for planlagt prosjekt er erfaringene som LPP Vesterålen har fra prosjektet: Et sunnere liv, med treningstilbud for bl.a. ungdom. Vi registrerte da stor interesse for trening i ulik form, og så lenge ungdom ble fulgt opp vedrørende treninga, gikk det bra. Pårørende opplevde at deres ungdommer fungerte bedre i hverdagen og fikk derigjennom bedre kontakt med dem.
Målsetting: Prosjektet skal tilrettelegge for at ungdom som sliter med sin psykiske helse, og unge pårørende skal komme inn i et fellesskap, og få oppleve friluftslivets gleder i lag med andre.


Delmål vil være: 1) Å bli i god nok form og trygge nok på hverandre til å være med på en fjelltur med gruppa, med overnatting i en av turlagets hytter.

2) Å lære å høste av naturens goder; fisk og bær, og å tilberede mat i naturen.
Målgruppe: Ungdom som i ulik grad sliter med sin psykiske helse og unge pårørende som har opplevd alvorlig psykisk sykdom hos søsken, foreldre eller andre nære. Anslått deltakelse er 20 personer i fra 2 nabokommuner.


Gjennomføring: Ei prosjektgruppe vil bli valgt og som har ansvar for å rekruttere og velge ut deltakere, og å planlegge, organisere og starte aktivitet. De skal lage en ny ukeplan aktivitet hver fredag og sende den ut på epost/sms.

Og skal sørge for progresjon og evaluere aktiviteter.
Prosjektet vil bli gjennomført i perioden 1.mai til 15.sept, herav 2 mnd med ansatt instruktør, og 3 mnd med 2 assistenter. Fortrinnsvis tenker vi tilbud på kveldstid og i helger. Vi vil ha parallelle grupper i gang og 1:1 tilbud for noen i starten. Vi tenker i utgangspunktet 1 tur i uka for den enkelte, som øker til 2 mot tidspunktet for en lengre tur med overnatting i en av turlagets hytter.
Vi legger opp til gode opplevelser som både utfordrer, gleder og leder til sosialisering, som gode samtaler mellom likemenn. Det kan være en gåtur i

ei turløype, å dra til et sted å oppleve midnattssola i lag med andre, utforske naturen nærmere med

fugle- og planteliv eller å komme seg raskest ut til et fiskevann.

For de som liker utfordringer, kanskje en vandring langs Dronningruta fra Nyksund til Stø, for enda mer spenning kanskje kanopadling, turridning med hest, klatring el.l.

I de ulike aktiviteter vil det bli lagt inn kondisjons- og styrketrening,

på et nivå som alle uansett kan klare.


På ettersommeren er planen å ha ei overnatting i en av turlagets hytter.

Dette vil vi trene på, eks å gå tur, med oppakning på ryggen.


Ved siden av trim og naturopplevelser blir det høsting av ressurser som fisk og bær.

Her vil vi benytte ekspertise som i korte kurs kan lære deltakerne litt om sportsfiske og hvordan finne bærsteder,

hvordan tilberede mat i naturen og lignende. Det vil også bli tilbud om kulturarrangement som konserter og kino. Unge pårørende og mennesker som har en psykisk lidelse har ofte et begrenset sosialt nettverk og er ikke vant med å benytte seg av kulturelle tilbud. Dette vil vi derfor trene på.
Betydning: Prosjektet vil gi unge pårørende og ungdom som sliter hjelp og mulighet til naturopplevelser i lag med andre som er i samme fase av livet. De får tilgang til et miljø der en ikke trenger å være redd for å bli avslørt og hvor de kan de gjøre ting sammen, snakke sammen og knytte vennskap. Ved siden av å få masse frisk luft og fine turer, lærer de også å bruke av naturens ressurser, fisk og bær, og å lage mat ute.

I tillegg har de fått fiske – og turutstyr å bruke videre. Vi håper at prosjektet vil inspirere andre til i større grad å benytte fysisk aktivitet i friluft, som for eksempel et tilbud fra den psykiske helsetjenesten.


Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse vil høste erfaringer i forhold til hvordan en kan arbeide for å få de unge med ut på aktiviteter.
Framdriftsplan:
Vår 2014: Oppstart prosjektgruppe, ansettelse, engasjere ekspertise friluftsliv, markedsføring,

rekruttering, idemyldringsmøte.
Sommer-høst

2014: Gjennomføring i henhold til plan satt opp av prosjektgruppa, med ulike grupper og aktiviteter, og med korte kurs i sportsfiske og tilberedning av mat i naturen.
Nov-des 2014: Evaluering, regnskap og rapportskriving

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Unge ut på tur.pdf

Prosjektleder/forsker

Kari Greiner

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Unge ut på tur!
Organisasjon
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Beløp Bevilget
2014: kr 159 000
Startdato
02.05.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet